Tin tức song ngữ

Microsoft, Facebook xây dựng cáp dưới biển để truy cập internet nhanh hơn

20
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Microsoft Corp. and Facebook Inc. are teaming up to build an undersea cable in the Atlantic Ocean to deliver fast online and cloud services to customers of both companies.

Tập đoàn Microsoft và Facebook đang hợp tác xây dựng một đường cáp dưới biển ở Đại Tây Dương để mang lại những dịch vụ trực tuyến và điện toán đám mây nhanh chóng tới khách hàng của cả 2 công ty.

 

The cable, designed to have a bandwidth of as much as 160 terabytes per second, will be the highest capacity one of its kind under the Atlantic, the companies said in a statement Thursday. It will be operated by Telxius, a unit of Telefonica SA. It will stretch 6,600 kilometers (4,100 miles) from Virginia Beach, Virginia, to Bilbao, Spain.

Cáp được thiết kế để truyền tải băng thông 160 terabyte mỗi giây. Đây sẽ là tốc độ cao nhất dưới Đại Tây Dương, công ty cho biết trong một công bố. Nó sẽ được vận hành bởi Telxius, một đơn vị của Telefonica SA. Tuyến cáp sẽ kéo dài 6.600 km (4.100 dặm) từ bờ biển Virginia, Virginia, đến Bilbao, Tây Ban Nha.

Hình ảnh minh họa

Microsoft is seeing increased demand for speedy and reliable access to services like Skype and its cloud-based Office programs while Facebook needs faster speeds as video plays a bigger role in social media. Microsoft purchased a stake in Facebook in 2007 and the two companies have worked together on initiatives like search in the past.

Microsoft đang gia tăng nhu cầu đối với việc truy cập nhanh chóng và đáng tin cậy với các dịch vụ như Skype và điện toán đám mây dành cho các chương trình văn phòng của mình trong khi Facebook cần tốc độ nhanh hơn để video sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong phương tiện truyền thông xã hội. Microsoft mua lại cổ phần của Facebook trong năm 2007 và hai công ty đã làm việc với nhau về các sáng kiến giống như việc tìm kiếm trong quá khứ.

 

Construction of the cable, called MAREA, the Spanish word for tide, will start in August 2016 and is expected to be completed in October 2017, according to the statement.

Việc xây dựng tuyến cáp được gọi là Marea, từ Tây Ban Nha cho thủy triều, sẽ bắt đầu vào tháng Tám năm 2016 và dự kiến sẽ được hoàn thành vào Tháng 10 năm 2017, theo kết quả báo cáo.


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan