Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Theo Một Báo Cáo: Thanh Toán Bằng Thẻ Tăng Mạnh Thúc Đẩy Nền Kinh Tế Việt Nam

17
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

 

Card transactions in the country were estimated at around $3.09 billion in Q1

Trong quý 1, các giao dịch bằng thẻ trong nước xấp xỉ 3,09 tỷ đô la

 

The higher use of electronic payments helped consumption grow 0.22 percent in Vietnam in 2011-15, which translated to an addition of US$880 million to its gross domestic product (GDP) over the years, according to a global study.

Theo một nghiên cứu toàn cầu, việc sử dụng phương thức thanh toán điện tử ở Việt Nam ngày càng tăng đã giúp việc tiêu thụ hàng hóa tăng 0.22% trong giai đoạn 2011 - 2015, qua nhiều năm đã đóng góp 880 triệu US vào tổng sản phẩm quốc dân.

Hình ảnh minh họa

That was equivalent to 0.14 percent of Vietnam's GDP, the highest rate in Southeast Asia, after Thailand's 0.19 percent, the US financial services company Visa said in the study co-authored with market research firm Moody's.

Việc thanh toán bằng thẻ tương đương 0.14% tổng sản phẩm quốc dân của Việt Nam, đạt tỷ lệ cao nhất khu vực Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan là 0.19%, công ty dịch vụ tài chính của Mỹ Visa đã nhận định trong một đồng nghiên cứu cùng với công ty nghiên cứu thị trường Moody's.

 

Such GDP contribution equaled to the creation of around 75,000 jobs a year in Vietnam, Visa said.

Với mức đóng góp GDP tương đương như vậy sẽ tạo ra khoảng 75000 việc làm mỗi năm ở Việt Nam, Visa cho biết.

 

Latest ps released by the State Bank of Vietnam showed the number of debit, credit and prepaid cards in the country reached 101.94 million at the end of March, up 18.2 percent year-on-year.

Theo công báo mới phát hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho thấy số lượng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước trong nước đã đạt mức 101,94 triệu vào cuối tháng 3, tăng 18.2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Card transactions were estimated at around VND 70.07 trillion ($3.09 billion) in the first three months, an increase of 60.4 percent from a year ago, the central bank reported.

Các giao dịch bằng thẻ dự kiến đạt khoảng 70,07 nghìn tỷ VND (tương đương 3.09 tỷ $) trong ba tháng đầu năm, tăng 60.4% so với năm trước, theo báo cáo của Ngân hàng trung ương.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan