Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Miễn Phí Wifi Trên Khắp Thành Phố Hồ Chí Minh

16
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

A Singapore company has offered to set it up

Một công ty Singapore đã đề xuất lắp đặt wifi trên khắp thành phố Hồ Chí Minh

 

Ho Chi Minh City officials said Tuesday tourists would be able to get free Wi-Fi everywhere in a few months’ time.

Các nhà chức trách ở Hồ Chí Minh cho biết từ thứ 3 này các du khách sẽ có thể kết nối wifi miễn phí ở khắp mọi nơi trong thành phố trong một vài tháng.

 

Vice chairman Tran Vinh Tuyen said at a press conference Tuesday that a Singaporean company has offered to provide free Wi-Fi for the whole city for both tourists and locals.

Trong một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyền cho biết, một công ty Singapore đã đề xuất cung cấp Wi-Fi miễn phí trên toàn thành phố cho cả khách du lịch và người dân địa phương.

 

“The project will be a great communication promotion that helps improve the city’s tourism,” Tuyen said at the meeting held on Tuesday to make tourism plans.

“Dự án sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin giúp cải thiện ngành du lịch của thành phố,” ông Tuyền cho biết tại cuộc họp tổ chức vào thứ 3 để thực hiện các kế hoạch của ngành du lịch.

 

“There will be two Wi-Fi speeds, a normal one and a faster one in the city’s hotspots.”

“Tốc độ Wi-Fi có 2 loại, bình thường và nhanh hơn ở những điểm nóng của thành phố.”

Hình ảnh minh họa

There is already free Wi-Fi on Nguyen Hue walking street and almost every major hospital.

Several provinces also provide free Wi-Fi at tourism hotspots, including the ancient town of Hoi An, Ha Long Bay and parts of Da Nang.

 

Đã có Wifi miễn phí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và hầu hết các bệnh viện lớn.

Một số tỉnh cũng cung cấp Wifi miễn phí tại các điểm nóng du lịch, bao gồm phố cổ Hội An, Vịnh Hạ Long và một số nơi ở thành phố Đà Nẵng.

 

Public Wi-Fi is available almost everywhere in Vietnam, which ranks seventh in Asia and 18th worldwide in terms of Internet usage, according to the 2014 White Book on Vietnamese Information and Communication Technology.

Wi-Fi công cộng có sẵn gần như ở khắp mọi nơi ở Việt Nam, nước đứng thứ 7 ở châu Á và thứ 18 trên thế giới về sử dụng Internet, theo White Book 2014 về thông tin và Công nghệ Thông tin Việt Nam.

 

The number of Internet users in Vietnam reached 33 million in 2013. The country’s population is 89.7 million.

Số người sử dụng Internet tại Việt Nam đạt 33 triệu người vào năm 2013. Dân số nước ta là 89,7 triệu

 

The country also ranked eighth in terms of lowest telecom and Internet charges, according to the White Book released last October by the Ministry of Information and Communications.

Nước này cũng được xếp hạng thứ 8 về chi phí viễn thông và Internet thấp nhất, theo White Book phát hành vào tháng 10 năm ngoái của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Some 37 percent of the country’s population are online, and there are 22.3 million broadband subscribers and 17.2 million 3G subscribers, it said.

Khoảng 37% dân số của đất nước truy cập trực tuyến, có 22,3 triệu sử dụng thuê bao băng thông rộng và 17,2 triệu thuê bao 3G, White Book cho biết. 

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan