Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Sao Y Bản Chính

16
12/2020

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Địa phương hóa

Bạn là những con người bận rộn với công việc? Bạn có giấy tờ, hồ sơ cần phải sao y công chứng?  Bạn ngại làm thủ tục hành chính? Bạn ngại phải xếp hàng, photocopy hồ sơ, xếp hồ sơ,... Nếu vậy, dịch vụ sao y bản chính tại dịch thuật ABC chắc chắn sẽ đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của bạn, giúp bạn dành thời gian quý báu của mình cho những công việc trọng đại hơn.

Sao y bản chính là gì?

Dịch vụ sao y bản chính đang trở nên rất phổ biến trong thời đại ngày nay bởi hồ sơ sao y công chứng luôn được yêu cầu khi bạn muốn đăng kí đi học hay đi làm,... Đặc biệt, quá trình hội nhập khiến việc ra nước ngoài làm việc, sinh sống trở nên dễ dàng hơn. Do đó, sao y những loại hồ sơ này càng trở nên cần thiết. Vậy sao y bản chính là gì?

Sao y bản chính là việc sao chụp, chép lại một tài liệu, văn bản gốc trung thực về nội dung có sự nhận thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, cơ quan có thẩm quyền xác nhận Sao y bản chính các tài liệu, văn bản gốc là các công chứng viên nhà nước, người đại diện có thẩm quyền của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội ban hành văn bản được sao y, cơ quan nào đã ban hành văn bản thì cơ quan đó có thẩm quyền cấp bản sao văn bản.

Sao y gồm mấy loại?

Sao y gồm 2 loại: sao y tiếng Việt và sao y tiếng nước ngoài. Việc sao y tiếng Việt được thực hiện ở Phường, sao y tiếng nước ngoài thực hiện ở Quận.

sao y bản chính.jpg

Sao y bản chính

Bản sao có chứng thực thường được sử dụng ở các quốc gia thông luật nói tiếng Anh như một cách thuận tiện để cung cấp bản sao tài liệu. Nó thường không tốn kém để có được. Một bản sao được chứng thực có thể được yêu cầu cho các mục đích chính thức của chính phủ hoặc tòa án và cho các mục đích thương mại. 

“Bản sao y bản chính" là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản được trình bày theo thể thức quy định. “Bản sao y bản chính" phải được thực hiện từ “bản chính".

Như vậy, khác với “bản sao lục”, “bản sao y bản chính" chỉ có thể thực hiện từ "bản Chính" mới được coi là hợp lệ và được cơ quan có thẩm quyền xem xét để đóng dấu thị thực.

Việc ghi nhận giá trị pháp lí như “bản chính" của “bản sao y bản chính" được thực hiện theo các quy định của pháp luật như sau: hình thức sao y bản chính; ghi rõ tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được sao văn bản; số, kí hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ kí của người có thẩm quyền: dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận. Nếu “bản sao y bản chính" được thực hiện đúng quy định, sẽ có giá trị pháp lí như "bản chính".

Ai có quyền sao y bản chính

CĂN CỨ THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2008/TT-BTP NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2008 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH ĐƯỢC HIỂU NHƯ SAU:
 
a) Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc các giấy tờ văn bản được cấp bằng tiếng Việt nhưng có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài (ví dụ: Quyết định công nhận kết hôn của người Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có ghi tên quyết định, họ tên, địa chỉ của người nước ngoài bằng tiếng nước ngoài…) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 
b) Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen một số từ bằng tiếng Việt (ví dụ: Văn bằng, chứng chỉ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong đó có ghi tên người Việt Nam bằng tiếng Việt…) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Phòng Tư pháp cấp huyện.
 
c) Đối với các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ (ví dụ: Hộ chiếu của công dân Việt Nam, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp của các trường đại học tại Việt Nam liên kết với trường đại học của nước ngoài… trong đó mọi nội dung được ghi đầy đủ bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Sao y bản chính ở đâu?

Với những thông tin về cơ quan có thẩm quyền chứng thực sao y trên thì bạn có thể sao y bản chính ở:
 • Các ủy ban nhân dân từ cấp phường trở lên (với văn bản tiếng việt) hoặc từ ủy ban nhân dân cấp quận trở lên (với các văn bản có yếu tố nước ngoài) tại địa phương bạn đang ở.
 • Hoặc đến các văn phòng công chứng công hay tư đều được. Trường hợp bạn cần sao y tại địa phương khác, không phải nơi bạn thường trú thì việc tìm đến các văn phòng công chứng là hợp lý hơn cả.

Thủ tục chứng thực sao y bản chính

THEO ĐIỀU 20 NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH, công tác Sao y bản chính cần tuần tự thực hiện theo các bước sau:
 
1. Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
 
Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.
Thủ tục sao y bản chính
 
2. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
 
3. Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định này thì thực hiện chứng thực như sau:
 
a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
 
b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
 
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
 
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
 
Ngoài ra, theo Điều 21 của Nghị định này thì nếu cùng một lúc được yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại Điều 7 của Nghị định này thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
 

Một số thắc mắc liên quan đến việc sao y bản chính

Văn phòng công chứng tư hay văn phòng công chứng công được sao y bản chính?

Luật pháp không có quy định về văn phòng công chứng tư và công. Chỉ có khái niệm phân biệt:

 • Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập
 • Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập

Bản sao từ bản chính được nhiều nơi yêu cầu có thời hạn tối đa 06 tháng?

Chưa có văn bản nào quy định bản sao y chứng thực chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, dường như có sự truyền miệng và một số nơi áp dụng về thời hạn có hiệu lực của bản sao. Thực tế, một số giấy tờ dễ có những biến động như:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trang bổ sung để cập nhật biến động
 • Sổ hộ khẩu cũng dễ xảy ra việc cắt hộ khẩu

Vì vậy dẫn đến ý nghĩ về sáu tháng thời hạn của bản sao để yên tâm hơn. Thực tế có những giấy tờ không thể thay đổi bổ sung điều chỉnh. Ví dụ chứng minh nhân dân hay bằng cấp. Cho nên việc ấn định thời hạn hiệu lực của bản sao là không đúng. Bản sao có ý nghĩa là sự khẳng định của người chứng thực về việc văn bản tài liệu này được sao từ bản chính tại thời điểm được chứng thực.

Dịch vụ sao y bản chính tại Dịch Thuật ABC

Tại dịch thuật ABC chúng tôi sẽ giúp quý khách hoàn thành việc dịch, sao y và công chứng bản sao trong thời gian nhanh nhất, với chất lượng tốt nhất.

Dịch vụ sao y giá rẻ chất lượng

Dịch vụ sao y của Dịch Thuật ABC được tiến hành với nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, bao gồm cả những ngôn ngữ hiếm, thỏa mãn nhu cầu dịch thuật sao y của tất cả khách hàng, như: tiếng Nga, Đức, Lào, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ, ….

Hãy đến với Dịch Thuật ABC để được hưởng các dịch vụ chất lượng

 • Quy trình dịch thuật chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng
 • Chất lượng bài dịch tốt nhất và chính xác nhất, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng tuyệt đối
 • Đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo nhất và luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.
 • Giao nhận tài liệu miễn phí tận nhà
 • Dịch Thuật ABC sẽ thực hiện mọi thủ tục từ A - Z
 • Thời gian thực hiện nhanh nhất, đảm bảo đúng yêu cầu khách hàng, bất kể số lượng lớn hay nhỏ.
 • Chi phí rẻ và cạnh tranh nhất.

Hãy để Dịch Thuật ABC giải đáp mọi muộn phiền cho bạn

 
4 / 5 ( 2 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan