Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Facebook Xem Xét Có Nên Sử Dụng Nút "Đồng Cảm" - Facebook Considers 'Sympathise' Button

25
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

If a user selected an emoticon such as sad or depressed in their status update, then the 'like' button would change to 'sympathise'.

Nếu một người dùng chọn một biểu tượng cảm xúc như buồn hoặc chán trong phần cập nhật trạng thái của mình thì nút “like” (thích) sẽ chuyển thành nút “sympathise” (đồng cảm).

The idea is that it would be a more appropriate way to show support for a friend who has received bad news, such as the death of a loved one, or has simply had a bad day.

Ý tưởng này sẽ mang lại một cách thức phù hợp hơn để thể hiện sự chia sẻ với người bạn có tin không vui, như là có người thân mất hay chỉ là đơn giản là người đó trải qua một ngày tồi tệ.

facebook-login.jpg

However, the change has not yet been approved and it is unclear whether it will make it onto the site.

Tuy nhiên, thay đổi này vẫn chưa được thông qua và cũng chưa biết liệu nó sẽ có trên trang này hay không.

Facebook engineer Dan Muriello said the idea was put forward by another employee up at one of its hackathon events, designed to come up with new ideas for the social network.

Dan Muriello, một kỹ sư Facebook cho biết ý tuởng này được một nhân viên khác đệ trình tại một trong những sự kiện hackathon- được thiết kế để nghĩ ra các ý tưởng mới cho mạng xã hội.

Muriello told an audience at Facebook's 'Compassion Research Day' that a lot of people in the company were "very excited" about the 'sympathise' button but that "it was not exactly the right time to launch that product".

Muriello nói với khán thính giả tại “Compassion Research Day” (Ngày nghiên cứu Lòng trắc ẩn) của Facebook rằng rất nhiều người “háo hức” về nút “đồng cảm” tuy chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa ra sản phẩm này.

Many Facebook users have also long argued the case for a 'dislike' button.

Người dùng Facebook cũng đã tranh cãi một thời gian dài về trường hợp dùng nút “dislike” nữa.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan