Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Tác Hại Của Việc Ngồi Nhiều - Sitting Is Killing You


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Whether tending our crops or hunting wild boar, most of our lives as humans were lived on our feet. But with the advent of TV, computers, and the desk job, we are sitting down more than ever before in history; 9:3 hours a day, even more time than we spend sleeping (7.7 hours). Our bodies weren’t built for that, and it’s starting to take its toll. You might want to stand up for this.

Dù làm nông hay săn bắn, hầu hết cuộc sống của con người đều diễn ra trên 2 chân của chúng ta. Nhưng với sự ra đời của TV, máy tính và các công việc văn phòng, chúng ta ngồi nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử: 9.3 giờ một ngày, thậm chí còn nhiều hơn lượng thời gian mà chúng ta dành để ngủ (7.7 giờ). Cơ thể chúng ta không được cấu tạo để ngồi nhiều như vậy, và nó bắt đầu bị tổn hại vì điều đó. Có thể vì vậy bạn sẽ muốn đứng dậy thay vì ngồi lì một chỗ.

Sitting increases risk of death up to 40%.

Ngồi làm tăng nguy cơ tử vong lên đến 40%.

Sitting 6+ hours per day makes you up to 40% likelier to die within 15 years than someone who sits less than 3. Even if you exercise.

Ngồi hơn 6 giờ mỗi ngày khiến bạn dễ chết hơn đến 40% trong vòng 15 năm so với những người ngồi ít hơn 3 giờ. Ngay cả khi bạn tập thể dục.

Average Physical Activity (Waking Hours): . Sedentary . Low-Intensity Physical Activity (Walking; Standing) . Medium-Vigorous Physical Activity (Running; Sports)

Hoạt động thể chất trung bình (Khi thức): . Không hoạt động . Hoạt động thể chất cường độ thấp (đi bộ; đứng) . Hoạt động thể chất cường độ trung bình – cao (chạy; chơi thể thao)

Studies show that only reducing sitting time helps.

Nghiên cứu cho thấy chỉ bằng cách giảm thời gian ngồi mới có tác dụng.

It’s clear that sitting is killing us; but how?

Rõ ràng là ngồi đang giết chết chúng ta, nhưng bằng cách nào?

Sitting makes us fat.

Ngồi làm chúng ta béo phì

Obese people sit for 2.5 more hours per day than thin people.

Người béo phì ngồi hơn 2,5 giờ mỗi ngày so với người gầy.

sitting.jpg

1 in 3 Americans is obese.

1 trong 3 người Mỹ bị béo phì.

Between 1980 and 2000: . Exercise rates stayed the same . Sitting time increased 8% . Obesity doubled

Từ năm 1980 đến 2000: . Tỉ lệ tập thể dục vẫn không đổi . Thời gian ngồi tăng 8% . Béo phì tăng gấp đôi

Sitting spends almost no energy.

Ngồi hầu như không tiêu tốn năng lượng.

Effects of sitting aren’t just long term, though. Your body goes into meltdown the moment you sit down.

Tuy nhiên, những ảnh hưởng của ngồi không chỉ trong thời gian lâu dài. Cơ thể bạn bị tổn hại ngay khi bạn ngồi xuống.

How sitting wrecks your body.

Ngồi gây hại cho cơ thể bạn ra sao

As soon as you sit: . Electrical activity in the leg muscles shuts off . Calorie burning drops to 1 per minute . Enzymes that help break down fat drop 90%

Ngay khi bạn ngồi xuống: . Hoạt động điện trong cơ chân tắt . Lượng calo đốt cháy giảm xuống còn 1 / phút . Các en-zim đốt cháy mỡ giảm 90%

After 2 hours: . Good cholesterol drops 20%

Sau 2 giờ: . Cholesterol tốt giảm 20%

After 24 hours: . Insulin effectiveness drops 24% and risk of diabetes rises

Sau 24 giờ: . Hiệu quả insulin giảm 24% và tăng nguy cơ bệnh tiểu đường

People with sitting jobs have twice the rate of cardiovascular disease as people with standing jobs.

Những người làm việc ngồi tại chỗ có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch gấp đôi những người có việc làm phải đứng.

How to get out of your chair alive

Làm sao để đứng dậy và khỏe mạnh

For many of us, sitting for 8 hours a day at our job is inevitable. But it’s the extra sitting outside of work that turns a serious problem deadly.

Đối với nhiều người chúng ta, ngồi suốt 8 giờ một ngày tại công sở là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính thời gian ngồi thêm ngoài công việc có thể biến thành một vấn đề nghiêm trọng chết người.

The recommended 30 minutes of activity per day is not enough. Interrupt sitting whenever you can: . Stretching . Walking / Marching in place . Jumping jacks

30 phút hoạt động mỗi ngày theo khuyến cáo là không đủ. Bạn nên đứng lên bất cứ khi nào có thể: . Vươn duỗi người . Đi bộ / Bước chân tại chỗ . Nhảy choi choi

Walking burns 3 – 5 times the calories that sitting does. Take every opportunity to walk around the office.

Đi bộ đốt cháy lượng calo gấp 3 – 5 lần so với khi ngồi. Tận dụng mọi cơ hội để đi bộ quanh văn phòng.

Get off the couch.

Đứng dậy khỏi ghế trường kỷ

Those who sit 3 hours or more per day watching TV are 64% more likely to die from heart disease.

Những người ngồi 3 giờ hoặc hơn mỗi ngày để xem TV sẽ có đến 64% nhiều khả năng chết vì bệnh tim.

Of those who sit in front of the TV 3 hours per day, those who exercise are just as fat as those who don’t.

Trong số những người ngồi xem TV 3 giờ mỗi ngày, những người có tập thể dục cũng mập như những người không.


 

Sitting-down.jpg

Each extra hour of watching TV = 11% higher death risk.

Cứ mỗi giờ xem TV thêm = 11% nguy cơ tử vong cao hơn

The human body simply isn’t built to sit for long periods of time. A hundred years ago, when we were all out toiling in the fields and factories, obesity was basically nonexistent. But since we can’t exactly run free in the fields till the end of our days, we have to help out bodies in other ways. We have to stand up for our right to stand up.

Đơn giản cơ thể chúng ta không phải được cấu tạo để ngồi lâu. Cách đây hàng trăm năm, khi tất cả chúng ta làm việc vất vả trên những cánh đống và trong các nhà máy thì không hề có bệnh béo phì. Nhưng từ khi chúng ta không thể làm việc trên những cách đồng cả ngày, chúng ta phải vận động có thể theo một cách khác. Chúng ta phải đứng dậy để giữ gìn sức khỏe chứ không được ngồi mãi một chỗ.

Take the extra step

Những cách cải thiện

Sitting time adds up, whether it’s at the desk or in the car. Walk, ride your bike, and take the stairs instead of the elevator. Also, interrupt sitting time whenever you can.

Thời gian ngồi sẽ cộng dồn, dù là bạn ngồi làm việc hay lái xe hơi. Đi bộ, đạp xe đạp, leo cầu thang thay vì đi thang máy. Ngoài ra, đứng dậy bất cứ khi nào bạn có thể.

Sitting at 135º puts less strain on your back than hunching forward or even sitting straight.

Ngồi ở tư thế dựa về sau 135º sẽ dồn ít áp lực lên lưng bạn hơn là cúi về phía trước hoặc thậm chí là ngồi thẳng lưng.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan