Tin tức song ngữ

10 hiểu biết sai lệch về cơ thể con người

25
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

human-body.jpg

1. Sleepwalkers should never be woken

Không nên đánh thức người mộng du

Sleepwalkers are often confused and/or disoriented when awakened but this is far better than the danger of injuries that are common from tripping over things, walking into dangerous areas and more. Thus, wake them gently and help them get back to bed.

Người bị mộng du thường bối rối và / hoặc mất phương hướng khi bị đánh thức nhưng điều đó vẫn tốt hơn so với nguy cơ bị chấn thương do thường vấp ngã bởi đồ đạc, đi vào những nơi nguy hiểm và nhiều chuyện khác nữa. Do đó, hãy đánh thức họ nhẹ nhàng và giúp họ trở lại giường.

2. You will catch a cold if you go out in wet, freezing weather

There is no evidence to support this misconception at all. Viruses are more common in the low humidity time of winter and of course, people are gathered indoors more, so they spread easily but the only thing that going out in the cold does is perhaps lower your resistance to an infection you already have, starting some temporary sneezing and coughing.

Không có bằng chứng nào ủng hộ quan niệm sai lầm này hết. Vi-rút phát triển mạnh hơn trong thời gian ẩm thấp của mùa đông và dĩ nhiên, mọi người tụ tập trong nhà nhiều hơn, do đó vi-rút lây lan dễ dàng; nhưng điều duy nhất mà đi ra ngoài trong trời lạnh gây hại có lẽ là làm giảm sức đề kháng của bạn với một căn bệnh mà bạn đã có sẵn, bắt đầu bởi thi thoảng hắt hơi và ho.

3. Fingernails and hair continue to grow after death

Móng tay và tóc tiếp tục phát triển sau khi chết

Neither continue to to grow. What does happen is that the cuticles and skin shrink after death, making it appear as if the nails and hair were lengthening.

Cả móng tay và tóc đều không tiếp tục mọc. Điều thực sự xảy ra là biểu bì và da co rút lại sau khi chết, khiến cho móng tay và tóc trông như dài ra.

4. Your hair grows back thicker and darker after shaving

Lông mọc lại dày và sẫm màu hơn sau khi cạo

Another falsity: Uncut hair is tapered, so doesn't appear as thick as cut hair. Also, uncut hair has more exposure to the sun, which lightens it a little, making cut hair appear darker at first.

Một điều không đúng sự thật khác: Lông không bị cắt sẽ yếu dần, do đó trông nó không dày bằng lông được cắt. Thêm nữa, lông không bị cắt tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng, khiến nó trông sáng hơn một chút, làm cho lông bị cắt lúc đầu sẽ trông sẫm hơn.

shampoo.jpg


 

5. Conditioners and shampoos can cure split ends

Dầu gội và dầu xả có thể chữa tóc chẻ ngọn

Not so, there are no cures for split ends beyond cutting them. Good conditioners and shampoos might help prevent them in the first place but anything purporting to heal them should be looked at with the same eye as you would look at snake oil.

Không phải như vậy, không có thuốc trị tóc chẻ ngọn ngoài trừ cắt chúng. Dầu gội và dầu xả tốt có thể giúp ngăn tóc chẻ ngọn ngay từ đầu nhưng bạn nên biết không có thứ gì chữa được tóc chẻ ngọn, tất cả chỉ là chuyện bịa.

6. Men think of sex every seven seconds

Cứ mỗi bảy giây là đàn ông nghĩ về tình dục

It would make it hard to concentrate on needed things such as work if this were true, so good thing it isn't. Even though there is no way of measuring this properly, studies scientists have done show this is a huge exaggeration.

Sẽ thật khó khăn để tập trung vào những điều cần thiết như là làm việc nếu điều này là đúng, nhưng may là nó sai. Mặc dù không có cách nào chứng minh điều này là đúng, nhưng qua những nghiên cứu mà các nhà khoa học đã thực hiện cho thấy điều này là một sự phóng đại rất lớn.


 

7. Different areas of the tongue taste different things

Các vùng khác nhau của lưỡi nếm những vị khác nhau

The idea that taste buds in different areas of the tongue correspond to sweet, sour, savory and salty has been floating around for decades but is false. Every area of the tongue can taste every type; the idea that there was a tongue map came from a mistranslation by a Harvard professor, of a badly written and discredited German paper.

Ý tưởng cho rằng vị giác trong những vùng khác nhau của lưỡi tương ứng với các vị khác nhau: ngọt, chua, thơm ngon và mặn đã phổ biến trong nhiều thập kỷ nhưng điều đó là sai. Mỗi vùng lưỡi đều có thể cảm nhận tất cả các vị; ý tưởng sai lầm trên xuất phát từ một lỗi dịch sai của một giáo sư đại học Harvard, trên một tờ báo Đức biên tập tệ hại và kém uy tín.

brain.jpg

8. We use only 10% of our human brain

Chúng ta chỉ dùng có 10% của bộ não

William James, a psychologist in the 1800s, once metaphorically used the idea of 10% of the brain being all that was used at one time. This grew into the rumor that it was all the brain was overall and most of the rest was not understood or used as far as we know. Actually, the inactive neurons are just as important at any given moment as the ones actively firing at a point in time, and the 10% comes from varying areas at different times.

William James, nhà tâm lý học trong những năm 1800, một lần ẩn dụ sử dụng ý tưởng là chỉ 10% của bộ não là được sử dụng tại cùng một thời điểm. Điều đó phát triển thành tin đồn cho rằng cả bộ não và hầu hết các phần còn lại không hiểu hoặc không được sử dụng nhiều như chúng ta biết. Trên thực tế, các tế bào thần kinh không hoạt động cũng quan trọng hệt như những tế bào hoạt động vào một thời điểm, và 10% nói trên của bộ não là từ các vùng khác nhau tại những thời điểm khác nhau.

9.  Sugar makes children hyperactive

Đường làm trẻ em hiếu động thái quá

False! Twelve controlled, double blind trials have shown that there is absolutely no connection between children's behavior and their sugar intake. One thing was found, namely that parents rate their child's behavior as more hyper when they thought they had been given a sugary drink. "The studies included sugar from sweets, chocolate and natural sources. Even in studies of those who were considered “sensitive” to sugar, children did not behave differently after eating sugar-full or sugar-free diets," said Vreeman and Carrol who undertook the retrospective study.

Sai! Mười hai nghiên cứu mù đôi được kiểm soát đã cho thấy hoàn toàn không có mối liên hệ giữa hành vi của trẻ với lượng đường trong cơ thể chúng. Một điều đã được tìm thấy, cụ thể là cha mẹ đánh giá hành vi của con em mình như siêu hơn khi họ nghĩ rằng họ đã được đưa ra một thức uống có đường. Một điều đã được tìm thấy, ấy là cha mẹ đánh giá hành vi của con em mình là hiếu động hơn khi họ nghĩ chúng đã dùng một thức uống có đường. "Những nghiên cứu ấy gộp cả đường từ kẹo, sô cô la và các nguồn tự nhiên. Ngay cả trong các nghiên cứu của những người được coi là “nhạy cảm” với đường, trẻ em không cư xử khác sau khi ăn theo các chế độ ăn uống có đường hoặc kiêng đường", theo phát biểu của ông Vreeman và Carrol - người đảm nhiệm nghiên cứu hồi cứu.

10. Warts can be caught from other animals like toads

Mụn cóc có thể lây từ động vật khác như con cóc

Human warts are caused by a virus that affects only humans, the human papilloma virus. They cannot be caught by animals with warts and certainly not by toads whose bumps are not warts but glands.

Mụn cóc ở người gây ra bởi một loại virus chỉ tấn công con người: human virus papilloma (một loại siêu vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục). Chúng không thể lây bởi động vật bị mụn cóc, và dĩ nhiên càng không phải do cóc – những nốt sần trên da cóc không phải là mụn cóc mà chỉ là các tuyến của nó.

As we see here, what we think we know is not always accurate! So don't worry about your child having that extra cookie, at least from a hyperactive point of view, and don't spend a lot of money on products that supposedly cure split ends!

Như chúng ta thấy ở đây, những gì chúng ta nghĩ mình biết không phải lúc nào cũng chính xác! Vì vậy, đừng lo lắng nếu con em mình có ăn thêm chút bánh, ít nhất là sẽ không làm bé bị hiếu động thái quá, và không chi tiêu tốn kém vào các sản phẩm được cho là chữa được tóc chẻ ngọn!

 


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan