Tin tức song ngữ

Theo các chuyên gia: Người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy thiếu tin tưởng vào sự quản lý an toàn thực phẩm

24
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Test results can be "bought" while other certificates can be easily obtained without any food safety tests, a former agricultural official said

Một cựu cán bộ nông nghiệp cho biết, người ta có thể “mua” kết quả kiểm tra trong khi đó những giấy chứng nhận khác thì dễ dàng có được mà không có bất cứ kiểm tra an toàn thực phẩm nào.

 

Only 30 percent of consumers in Hanoi believe that foods with safety certificate are safe, according to Nguyen Thi Hong Minh, a former deputy agriculture minister.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, phó bộ trưởng bộ nông nghiệp cho biết, chỉ 30% người tiêu dùng ở hà nội tin rằng giấy chứng nhận thực phẩm an toàn là an toàn.

Hình ảnh minh họa

The proportion in Ho Chi Minh City is higher, at 70 percent, the media quoted a survey done by her as saying.

Theo như lời bà nói, các kênh truyền thông đã thực hiên một cuộc khảo sát ở thành Phố Hồ Chí Minh thì kết quả cho thấy tỉ lệ người tiêu dùng tin tưởng vào giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cao hơn, ở mức 70 phần trăm.

 

Depending on the sector, the three agencies that issue food safety certificates are the Ministries of Agriculture and Rural Development, Health and Industry and Trade.

Tùy thuộc vào từng lĩnh vực mà 3 cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Công nghiệp và Thương mại.

 

But according to Minh, all three fail to carry out sufficient surveillance after issuing the certificate.

Nhưng theo bà Minh, cả 3 cơ quan phát hành này không thực hiện việc kiểm tra đầy đủ sau khi phát hành giấy chứng nhận.

 

Test results can be "bought" while other certificates can be easily obtained without any food safety tests, she said.

Bà cho biết, kết quả có thể được “mua” trong khi đó những giấy chứng nhận khác có thể dễ dàng có được mà không cần bất cứ kiểm tra an toàn thực phẩm nào.

 

Nguyen Tien Lap of the Ho Chi Minh City-based Nhat Quang and Associates Law Firm said there have been many cases of contradictory food testing results that have confused consumers and damaged the reputations of the companies involved, he said.

Ông Nguyễn Tiến Lập, Công ty Luật Nhật Quang ở thành phố Hồ CHí Minh cho biết có nhiều trường hợp kết quả kiểm tra thực phẩm bị trái ngược đã làm cho người tiêu dùng bối rối và đã làm mất uy tín của các công ty.

 

According to the Ministry of Health, 1,386 people suffered food poisoning in the first four months this year, two fatally.

Theo bộ y tế, 1386 người bị ngộ độc thực phẩm trong 4 tháng đầu năm nay, 2 người đã tử vong.

 

Last year 4,965 people were affected and 23 died.

Năm ngoái có 4 965 người bị ngôn độc và 23 người đã chết.

 

Minh said many people are turning to growing safe vegetables at home, which shows that they no longer trust the products in the market.

Bà Minh cho biết, có nhiều người tự trồng rau an toàn tại nhà điều đó cho thấy rằng họ không còn tin tưởng vào những sản phẩm trên thị trường.

 

“But they cannot meet all their own needs and have to buy in the market. So the [management] of safe foods should be more transparent and effective.”

Nhưng họ vẫn không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của mình và phải mua chúng ở trên thị trường vì vậy quản lý thực phẩm an toàn nên minh bạch và hiệu quả hơn.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan