Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Sức Mạnh Của Nữ Giới


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Trên toàn thế giới, ước tính rằng một trong ba người phụ nữ đã từng là nạn nhân của bạo lực. Ngoài ra, phụ nữ được trả lương thấp hơn nam giới và họ ít có khả năng giữ vị trí lãnh đạo. Thậm chí những bé gái còn có tỷ lệ bị phá bỏ hơn so với những bé trai. Hiện tượng này rất phổ biến ở một số nước, nó thậm chí còn có một cái tên: femicide.

Worldwide, it’s estimated that one out of every three women has been a victim of violence. Also, women are paid less than men, and they are less likely to hold positions of leadership. Female babies are even aborted at a higher rate than male babies. This phenomenon is so common in some countries that it even has a name: femicide.

 

Tuy nhiên, trong một ngôi làng xa xôi của Ấn Độ, phụ nữ lại nắm quyền cai trị. Ngôi làng được biết đến là ngôi làng sạch nhất, những người Khasi theo chế độ mẫu hệ chứ không phải chế độ gia trưởng. Những người con gái thừa kế đất đai của những người mẹ. Đàn ông hiếm khi, hoặc không bao giờ được sở hưu riêng đất đai. Phụ nữ nắm giữ tất cả các quyền lực kinh tế. Người bà là người đứng đầu hộ gia đình và trẻ em mang họ của mẹ chúng. Những cô con gái được đánh giá cao trong truyền thống của người Khasi, nơi mà một gia đình chỉ có con trai được coi là kém may mắn.

However, in one remote Indian village, women rule the roost. Known as having the cleanest village around, the Khasi people follow a matriarchal system rather than a patriarchal system. Daughters inherit their mother's land. Men rarely, if ever, own land. Women hold all of the economic power. Grandmothers are the heads of household and children take their mothers’ family names. Daughters are so prized in the Khasi tradition, that a family of only sons is considered unlucky.

Hình ảnh minh họa

Một nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ Khasi có khả năng cạnh tranh cao hơn. Ở hầu hết những nơi khác, người đàn ông có nhiều khả năng hơn để chơi các môn thể thao mang tính cạnh tranh và cạnh tranh cho công ăn việc làm và tăng lương, nhưng với những người Khasi, điều đó là ngược lại. Khi được lựa chọn, 54% phụ nữ Khasi chọn để cạnh tranh, trong khi chỉ có 39% những người đàn ông Khasi lựa chọn cạnh tranh. Phụ nữ Khasi xuất hiện tự tin hơn so với nam giới trong cộng đồng của họ.

One study even showed that Khasi women are much more likely to be competitive. In most other places, men are more likely to play competitive sports and compete for jobs and raises, but with the Khasi people, it’s the opposite.  When given the option, 54% of Khasi women chose to compete, while only 39% of the Khasi men competed. Khasi women appear to be more confident than men in their communities.

 

Các ngôi làng lân cận rất sợ những người đàn ông của họ yêu một phụ nữ người Khasi, bởi vì họ không muốn những người đàn ông này phải từ bỏ sự tự do và quyền lực kinh tế. Phụ nữ Khasi nói rằng họ không thể tin tưởng khi để người đàn ông xử lý tài chính.

Neighboring villages are afraid of their men falling in love with Khasi women, because they don’t want them to give up their independence and economic authority. Khasi women say they can’t trust men to handle finances.

 

Theo một số người đàn ông Khasi, việc đó là không công bằng. Họ nói rằng ngay cả ngôn ngữ của họ ủng hộ phụ nữ. Khi một danh từ chỉ một cái gì đó hữu ích (như cây dùng làm củi), nó trở nên nữ tính. Một số đàn ông Khasi nói rằng truyền thống của họ khiến cho đàn ông cảm thấy vô giá trị. Nhiều người đàn ông Khasi đã gia nhập nhóm giải phóng đàn ông. Những người này có nhiều điểm chung nhất định với phụ nữ vào cuối năm những năm 1800, người được biết đến như là những người đòi quyền bầu cử cho phụ nữ.

According to some Khasi men, it’s not fair. They say that even their language favors women. When a noun is something useful (like a tree used for firewood), it becomes feminine. Some Khasi men say that their tradition makes men feel worthless. Many Khasi men have joined men’s liberation groups. These men have a lot in common with certain women of the late 1800s, who were known as suffragettes and who fought for a woman’s right to vote.

 

Với tất cả sự bất bình đẳng đối với phụ nữ trên thế giới, thật khó để đổ một giọt nước mắt cho những người đàn ông Kasi, nhưng bạn nghĩ sao? Họ có nên vùng lên và đòi quyền bình đẳng?

With all the inequality towards women in the world, it’s hard to shed a tear for the Kasi men, but what do you think? Should they rise up and demand equal rights?


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan