Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Nấu Nướng Với Trẻ Mẫu Giáo - Cooking With Preschoolers

19
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

COng ty dich thuat ABC hân hạnh cung cấp dich vu dich thuat và phien dich gửi đến quý khách.

It may take a little flexibility and some simple prep work, but with the right expectations, your time in the kitchen with your preschooler can be a culinary adventure you'll both enjoy.

Để thực hiện công việc nấu nướng với trẻ thì bạn phải cần phải linh hoạt và chuẩn bị trước một số việc đơn giản nhưng với sự kỳ vọng đúng đắn, bạn sẽ có được chuyến phiêu lưu kỳ thú với bé ở trong bếp mà bạn và bé sẽ thích thú.

 

How Cooking Can Help Preschoolers

Việc nấu nướng có ích cho trẻ mẫu giáo như thế nào

Nau-nuong-voi-tre-mau-giao

Nấu nướng với trẻ em

Bringing kids into the kitchen can benefit them in a number of ways. Cooking can help:

Cho trẻ vào bếp có thể có ích cho trẻ theo một số cách. Nấu ăn có thể mang lại:

 

  • Build basic skills. You can help your child hone basic math skills by doing something as simple as counting eggs or pouring water into a measuring cup. You can ask what comes first, second, and third or count together as you spoon dough onto a cookie sheet. When you read a recipe together, you're introducing new words to your child's vocabulary and promoting literacy. Following steps in the recipe can work on listening skills.

  • Xây dựng các kỹ năng cơ bản. Bạn có thể giúp con mình trau dồi những kỹ năng toán học bằng việc làm một số việc đơn giản như đếm trứng hoặc đổ nước vào một ly đo. Bạn có thể hỏi trẻ điều tiên là làm gì, rồi thứ hai, thứ ba là gì hoặc đếm cùng bạn khi bạn cho những muỗng bột lên khay để nướng bánh. Khi trẻ đọc một công thức nấu ăn cùng bạn đó là bạn đang giới thiệu cho trẻ biết những từ mới để nâng cao vốn từ vựng và khả năng viết cho trẻ. Thực hiện theo các bước trong công thức nấu ăn có thể giúp tác động đến kỹ năng nghe cho trẻ.

 

  • Encourage an adventurous palate. Preschoolers are notoriously picky eaters, and bringing them into the kitchen to cook can help get them to open up to new tastes. When your 3-year-old daughter plays chef she might sample dishes she wouldn't try if you just served them to her. So encourage kids to taste new ingredients you're working with and talk about what they like and how healthy foods make a body grow.

  • Kích thích khẩu vị mới. Trẻ mẫu giáo cực kỳ kén ăn và việc cho trẻ vào bếp để nấu ăn có thể giúp trẻ hào hứng với những hương vị mới. Khi con gái 3 tuổi của bạn làm đầu bếp cô bé sẽ có thể nếm thử các món ăn. Cô bé sẽ không thử nếu bạn nấu sẵn cho bé. Vì vậy khuyến khích trẻ nếm những món ăn mới mà bạn đang nấu và trò chuyện về những gì chúng thích và thức ăn có lợi như thế nào đến sự phát triển của trẻ.

 

  • Help young kids explore with their senses. Kids learn by exploring with their senses and the kitchen is an ideal place to do that. Invite them to listen to the whir of the mixer, pound dough and watch it rise, smell it baking in the oven, and finally taste the warm bread fresh from the oven. If it smells good, looks appealing, and is easy to eat they may just be willing to try it!

  • Giúp trẻ nhỏ khám phá các giác quan của mình. Trẻ học bằng việc khám phá những giác quan và bếp là một nơi lý tưởng để thực hiện điều đó. Hãy mời trẻ lắng nghe tiếng kêu vù vù của máy trộn, cần bột và xem nó nổi lên, ngửi mùi thơm của bánh đang nướng trong lò và sau cùng là nếm những chiếc bánh mì nóng tươi nguyên vừa ra lò. Nếu bánh thơm, trông hấp dẫn và dễ ăn thì bé sẽ thử nó!


 

  • Boost confidence. Preschoolers love to show what they can do and working in the kitchen provides opportunities to gain a sense of accomplishment. If they helped assemble the pizza, let them know that their help was important. You could name the pizza or another dish after your child. Serve "Will's Pizza" or "Ella's Salad" for dinner tonight. Even if the end results are not exactly what you expected, praise their efforts.

  • Tăng cường sự tự tin. Trẻ mẫu giáo thích thể hiển những gì chúng có thể làm và làm việc trong nhà bếp cho trẻ cơ hội để có được cảm giác thoả mãn khi đạt được thành tựu. Nếu bé giúp bạn làm bánh pizza, hãy nói với trẻ là sự trợ giúp của trẻ rất quan trọng. Bạn có thể đặt tên cho bánh pizza hay món ăn khác theo tên con bạn. Hãy dọn món “Pizza của Will” hoặc “sa-lát của Ella” cho bữa tối nay. Ngay cả khi kết quả cuối cùng không được như bạn mong đợi, cũng nên khen ngợi nỗ lực của trẻ.


 

Ideal Jobs for Preschoolers in the Kitchen

Những việc lý tưởng trong bếp dành cho trẻ mẫu giáo

 

A few tasks in the kitchen are particularly well-suited to kids ages 3 to 5. The key is to give them "jobs" that meet their skill level and are something they enjoy. So if your child loves to pound, bring out the bread dough and let your preschooler pound away.

Một vài nhiệm vụ trong nhà bếp đặc biệt rất phù hợp với trẻ em lứa tuổi 3-5. Điều quan trọng là sắp đặt cho bé “công việc” phù hợp với kỹ năng của trẻ nhỏ và khiến bé thích. Tức là, nếu con bạn thích nghiền giã, hãy đưa cho bé bột nhào bánh mì và để bé giã.

 

Here are some other ways kids can help: · stirring pancake batter · tearing lettuce for salad · adding ingredients · assembling a pizza · helping you "read" a cookbook by turning the pages

Dưới đây là một số cách khác mà bé có thể phụ giúp người lớn: · khuấy bột bánh · cắt nhỏ rau diếp cho món sa-lát · thêm vào các nguyên liệu món ăn · làm bánh pizza · giúp bạn "đọc" sách dạy nấu ăn bằng cách lật từng trang giấy

 

Getting Started

Bắt đầu

 

From riding a tricycle to getting dressed, preschoolers are learning how much they can do all by themselves.

Từ việc chạy xe đạp 3 bánh cho đến mặc quần áo, trẻ mẫu giáo đều đang học cách tự mình làm được đến bao nhiêu.

 

So look for a few cooking-related activities that your child can successfully complete independently or with a minimum of involvement from you. Simple tasks like pouring liquid into the bowl, sprinkling cheese on top of the casserole, or using cookie cutters are a good fit for most preschoolers

Vì vậy hãy tìm một vài hoạt động liên quan đến nấu ăn mà con của bạn có thể tự mình hoàn thành một cách tốt đẹp hay với sự trợ giúp tối thiểu từ bạn. Các nhiệm vụ đơn giản như đổ chất lỏng vào trong bát, rắc pho mát lên trên món thịt hầm, hoặc sử dụng khuôn cắt bánh cookie rất thích hợp cho hầu hết các trẻ mẫu giáo.

 

Don't plan an elaborate project — 5 to 10 minutes might be all your child wants to spend on an activity. Start small and keep it fun.

Đừng bắt trẻ làm việc gì phức tạp – có thể bé chỉ muốn tham gia làm một việc phụ giúp bạn trong 5 đến 10 phút là tối đa mà thôi. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản và khiến công việc mang lại niềm vui cho bé.

 

As kids grow, they will develop the skills, attention span, and interest to do bigger cooking jobs, like squeezing the juice out of a lemon, measuring ingredients into cups and spoons, and beating eggs or mashing potatoes.

Khi trẻ lớn lên, chúng sẽ phát triển các kỹ năng, khả năng tập trung và sở thích để làm những việc nấu nướng phức tạp hơn, chẳng hạn như vắt chanh, đo lường các nguyên liệu bằng muỗng và tách, đánh trứng hoặc nghiền khoai tây.

 

Preschoolers will also enjoy learning with you. For safety reasons, you should be in the kitchen with them at all times, supervising and monitoring progress.

Trẻ mẫu giáo cũng sẽ thích học với bạn. Vì lý do an toàn, bạn nên có mặt trong nhà bếp mọi lúc với bé, để trông chừng và theo dõi sự tiến bộ.

 

Spending time in the kitchen with your kids can foster an interest in food and cooking that will last for life!

Cùng con nấu nướng trong nhà bếp có thể thúc đẩy sự quan tâm về thực phẩm và sau này bé sẽ thích nấu nướng!

Nếu ban có thắc mắc gì về bài dich thuat của chúng tôi thì có thể đưa ra nhận xét

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan