Tin tức song ngữ

Kiên Giang, một điểm đến của năm du lịch quốc gia 2016

27
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Kien Giang Province in southwestern Vietnam is one of the best places to explore the Mekong River Delta.

Tỉnh Kiên Giang một tỉnh phía Tây Nam Việt Nam là một trong những địa điểm tốt nhất để khám phá Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Blessed by nature, Kien Giang is home to the beautiful scenery of Ha Tien and Phu Quoc Island and historically famous spots like Chong islet, Chem islet, Phu Tu islet, Mui Nai beach, and U Minh forest.

Được thiên nhiên ưu đãi, Kiên Giang là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp như Hà Tiên và đảo Phú Quốc và các địa điểm lịch sử nổi tiếng như hòn Chồng, hòn Chẹm, hòn Phụ Tử, bãi biển Mũi Nai và rừng U Minh.

 

Kien Giang Province has greater tourist potential than most of the other Mekong Delta provinces. It has become a popular destination for tourists who want to experience historical, cultural, ecological, and marine tourism.

Tỉnh Kiên Giang có tiềm năng du lịch lớn hơn phần lớn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác. Nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút nhiều khách du dịch muốn trải nghiệm lịch sử, văn hóa, sinh thái và du lịch biển.

Hình ảnh minh họa

This year, the province is hosting the National Tourism Year 2016 with the theme “Phu Quoc- Mekong River Delta- Exploring the Southern Land”.

Năm nay, tỉnh đang tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 với chủ đề “Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long - Khám phá Đất phương Nam”.

 

Tourist activities scheduled throughout this year will to promote tourism potential, advantages and products of Kien Giang and nearby provinces.

Lịch trình của những hoạt động du lịch xuyên suốt năm nay sẽ giúp thúc đẩy tiềm năng, lơi thế và các sản phẩm du lịch của Kiên Giang và các tỉnh lân cận

 

Tran Chi Dung is Director of Kien Giang’s Department of Culture, Sports and Tourism: “This year, we want to attract more foreign tourists. We’re creating more tours to boost local tourism”.

Ông Trần Chí Dũng là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: “Năm nay, chúng tôi muốn thu hút khách du lịch nước ngoài. Chúng tôi đang tạo ra thêm nhiều chương trình du lịch giúp thúc đẩy du lịch địa phương”.

 

Kien Giang is one of Vietnam’s 28 coastal cities and provinces. Its sea covers more than 63,000 square kilometers and its coast is about 200 km.

Kiên Giang là một trong 28 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam. Tỉnh có hơn 63.000 cây số vuông và bờ biển của nó là khoảng 200 km.

 

The province has 143 islands, 43 of them inhabited. These islands and their beautiful beaches represent a great potential for ecological and marine tourism.

Toàn tỉnh hiện có 143 hòn đảo, 43 trong số đó có người ở. Những hòn đảo và bãi biển tuyệt đẹp thể hiện một tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái, biển.

 

Phu Quoc is a popular destination. Its famous beaches include Truong, Dai, and Hon Thom.

Iris Bijlisma, a tourist from the Netherlands, said, “This is really rare on Earth. I think I have never seen such a beautiful place”.

Phú Quốc là một điểm đến nổi tiếng. những bãi biển nổi tiếng của nó bao gồm bãi Trường, bãi Dài, Hòn Thơm.

Iris Bijlisma, một du khách đến từ Hà Lan cho biết: “Hòn đảo này thực sự là hiếm trên trái đất. Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy một nơi đẹp như vậy”.

 

Phu Quoc Island has some primal forests with a rich system of fauna and flora. The forests with their multiple streams and lakes provide fresh water for the residents.

Đảo Phú Quốc có một số khu rừng nguyên sinh với hệ động vật và thực vật phong phú. Các khu rừng có nhiều suối và những cái hồ cung cấp nước sạch cho người dân.

 

The wild natural forests and romantic sea give Phu Quoc an impressive beauty.

Những khu rừng tự nhiên hoang dã và những bãi biển lãng mạn mang lại cho Phú Quốc một vẻ đẹp ấn tượng.

 

Huynh Quang Hung, Deputy Chairman of the Phu Quoc People’s Committee, says there are many projects to upgrade Phu Quoc’s tourism infrastructure. Once they are completed, Phu Quoc will be able to accommodate more tourists and host major national events.

Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phú Quốc cho biết có rất nhiều dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng cho du lịch Phú Quốc. Một khi được hoàn thành, Phú Quốc sẽ có thể đón tiếp nhiều khách du lịch và tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia.

 

Hung said, “We hope that the number of visitors to Phu Quoc will increase sharply this year because of the activities we have organized for National Tourism Year. Many new luxury resorts open this year”.

Ông Hưng cho biết, “Chúng tôi hy vọng rằng số lượng du khách đến Phú Quốc sẽ tăng mạnh trong năm nay nhờ các hoạt động mà chúng tôi đã tổ chức cho Năm du lịch quốc gia. Nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng mới đã mở cửa trong năm nay”.

 

Kien Giang Province has many national historical relics and scenic spots including Hang pagoda, Nguyen Trung Truc Communal House in Rach Gia, the Mui Nai relic site, Thach Dong Cave and the Phu Quoc Church.

Tỉnh Kiên Giang có nhiều di tích lịch sử quốc gia và các điểm danh lam thắng cảnh trong đó có chùa Hang, Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá, di tích Mũi Nai, hang Thạch Đồng và Nhà thờ Phú Quốc.

 

U Minh Thuong National Park in Kien Giang Province was recognized this year as the 8th Ramsar Site in Vietnam and the 2,228th Ramsar Site in the world.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã được công nhận tại vị trí thứ 8 những khu rừng nước ngập mặn ở Việt Nam và rừng nước ngập mặn thứ 2228 trên thế giới.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan