Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Đường Có Phải Là Một Chất Gây Nghiện?

13
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

What would you say if someone told you most of your friends were addicted to drugs? It might sound ridiculous, but according to many scientists, most people in the world are addicted to drugs, maybe even you. When they talk about drugs, they aren’t talking about the illegal ones you can go to jail for. Instead, they are talking about sugar, which many believe to be a drug.

Bạn sẽ nghĩ gì nếu mọi người nói rằng bạn và hầu hết những người bạn đã nghiện đường. Điều này nghe có vẻ như rất lố bịch nhưng theo nhiều nhà khoa học, hầu hết mọi người trên thế giới đều bị nghiện đường, thậm chí ngay cả bạn cũng bị. Lúc họ nói về chất gây nghiện, họ không nói về những loại chất cấm mà bạn có thể bị bỏ tù. Thay vì họ nói về đường, cái mà nhiều người cho rằng đó là một chất gây nghiện.

sugar.jpg

According to Dr. Mark Hyman, “Some animal studies show that sugar is eight times more addictive than cocaine.” Eating sugar causes a dopamine response in our brains. This causes us to continue craving sugar, so we can get another hit of dopamine. Most people don’t even realize they are enjoying the dopamine response more than the sweet taste of sugar.

Theo Tiến sĩ Mark Hyman, : " Một vài nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng đường gây nghiện gấp 8 lần so với cocaine". Ăn đường là nguyên nhân gây ra phản ứng dopamine trong não bộ chúng ta. Đó là nguyên nhân chúng ta tiếp tục muốn ăn đường, vì vậy có thể xem đó là 1 phản ứng khác của triệu chứng dopamine. Hầu hết mọi người đều chưa nhận ra rằng chính mình đang thưởng thức phản ứng dopamine hơn là vị ngọt của đường.

Many people think that the main problem with sugar is it will make you fat, but there are more serious dangers than that. Sugar is one of the main foods that causes inflammation. Chronic inflammation can cause permanent damage. It leads to cancer, heart disease and even Alzheimer’s. While many things can cause inflammation in the body, sugar is one of the worst. Some even call it ‘the white poison’.

Nhiều người nghĩ rằng vấn dề chính của đường là làm cho mình béo phì nhưng có nhiều mối nguy hại nghiêm trọng hơn điều đó. Đường là một trong những thực phẩm chính gây ra viêm. Viêm mãn tính có thể gây tổn thương lâu dài. nó dẫn đến ung thư, bệnh tim và thậm chí là cả bệnh Alzheimer's. Trong khi nhiều điều có thể gây ra viêm trong cơ thể nhưng đường là một trong những diều tệ hại nhất. Một số thậm chí gọi nó là "chất độc trắng"

The tough part is that sugar is hidden in so many foods where you would never expect to find it. Many foods that don’t taste sweet are still turned into sugar after we eat them. Flour is the biggest example. Once flour gets into your system, it is processed the same way that sugar is. This means eating foods like bread and pasta is similar to eating sugar. Almost all processed foods are converted to sugar in the end. For this reason, Dr. Hyman recommends avoiding them. That means throwing out any foods that come in a box, bottle, or can, unless it is something very simple and natural like canned beans.

Phần khó khăn là đường ẩn nấp trong nhiều thực phẩm mà bạn sẽ không bao giờ có thể thể tìm thấy nó. Nhiều thực phẩm không có vị ngọt nhưng nó vẫn có đường sau khi chúng ta ăn nó. Bột mì là một ví dụ lớn nhất. Sau khi bột mì vào cơ thể của bạn, nó sẽ tiến hành theo chuyển hóa thành đường. Điều đó có nghĩa là ăn thức ăn giống như bánh mì hay mì ống đều giống như ăn đường. Hầu hết những thực phẩmchế biến cuối cùng đều trở thành đường. Bởi nguyên nhân này, Tiến sĩ Hyman khuyên nên tránh chúng. Nghĩa là ném đi bất kì thực phẩm nào đóng hộp, lon, chai trừ khi nó rất đơn giản và tự nhiên như đậu đóng hộp.


 

Trying to quit these foods can be difficult for some people. They’ve become so used to the sugar in these foods, they must detox from them. They usually feel much better after a few weeks without sugar in their diet. Still, they tend to feel under the weather while detoxing from sugar products.

Cố gắng bỏ những thực phẩm này có thể gây khó khăn cho một số người. Họ thường bỏ đường vào trong thức ăn, họ phải từ bỏ chúng. Họ thường cảm thấy tốt hơn sau một vài tuần không dùng đường trong chế độ ăn uống của họ. Cho đến khi họ hướng đến việc chiến thắng trong lúc loại bỏ những sản phảm có đường.

Is your diet high in hidden sugar? If so, cutting out sweets and processed foods could make you much healthier. It might be hard to give up some of your favorite foods, but you might feel a whole lot better without them. What do you think, could you live a life without sugar?

Có phải chế độ ăn uống của bạn còn nhiều đường tiềm ẩn bên trong. Nếu vậy hãy loại bỏ kẹo và thực phảm chế biến có thể làm bạn khỏe mạnh hơn. Nó có lẽ sẽ khó để từ bỏ một vài loại thức ăn ưa thích, nhưng bạn sẽ cảm thấy nhiều điều tốt hơn từ việc hoàn toàn không dủng đường. Bạn nghĩ như thế nào nếu sống một cuộc sống không có đường?


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan