Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Dùng Thuốc Aspirin Hàng Ngày “Nguy Hiểm” Đến Sức Khỏe

27
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

There has been growing debate about whether all people over 50 should take a daily, low dose aspirin.

Hiện người ta đang tranh cãi về việc liệu những người trên 50 tuổi có nên dùng aspirin liều thấp hàng ngày hay không.

But the review, conducted by the research arm of the NHS, said it was a "fine balance" due to the dangers of bleeding in the brain and stomach.

Nhưng theo khảo sát, do phòng nghiên cứu thuộc Sở y tế quốc dân thực hiện, cho biết đó là “sự cân bằng khó phân biệt” do nguy cơ xuất huyết não và dạ dày

Overall it warned against taking the drug, until there was more evidence.

Nói tóm lại bản khảo sát khuyên không nên dùng thuốc cho đến khi có thêm nhiều bằng chứng nữa.

aspirin.jpg

Aspirin makes the blood less sticky so it reduces the odds of a blood clot forming inside the body, which could cause a heart attack or stroke.

aspirin giúp cho máu ít kết dính nên sẽ giảm tỷ lệ cục máu đông hình thành trong cơ thể, điều này có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.

There are even studies suggesting it can cut the risk of some cancers.

Thậm chí có nhiều nghiên cứu cho rằng nó có thể giảm nguy cơ một số bệnh ung thư.

However, as the drug makes it harder for the blood to clot it can cause problems inside the body.

Tuy nhiên, vì loại thuốc này khiến cho máu khó đông hơn nên có thể gây ra nhiều vấn đề bên trong cơ thể.

The drug is given to people at high risk of a heart attack or stroke as the medical benefit is clear.

Loại thuốc này được dùng cho những người có nguy cơ cao về bệnh tim hoặc đột quỵ vì nó có lợi ích rõ ràng về mặt y tế.

However, there have been calls to give aspirin to otherwise healthy people as well.

Nhưng mặt khác còn có những lời mời cho người khoẻ mạnh dùng thuốc aspirin nữa.

A team at Warwick Medical School was asked to assess the evidence by the NHS National Institute for Health Research.

Một nhóm thuộc trường Y tế Warwick được yêu cầu đánh giá bằng chứng do Viện Nghiên cứu Sức khoẻ quốc gia NHS đưa ra.

For heart attacks and strokes, they concluded giving everyone aspirin would cause "net harm due to increased potential for bleeding".

Đối với bệnh tim và đột quỵ, họ kết luận rằng cho mọi người uống aspirin có “hại nhiều hơn lợi do khả năng chảy máu tăng.”

This was in part due to better management of at-risk patients including prescribing drugs to lower blood pressure.

Điều này cũng một phần do công tác quản lý tốt hơn đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao kể cả việc kê đơn thuốc hạ huyết áp.

On cancer, they concluded the evidence was not strong enough to base a decision on, but trials taking place would give clearer proof in the next five years.

Còn về bệnh ung thư, họ kết luận rằng bằng chứng này không đủ thuyết phục để quyết định dựa vào nó, nhưng những thử nghiệm đang thực hiện sẽ đưa ra bằng chứng rõ ràng hơn trong năm năm tới.

Prof Aileen Clarke, who led the review, told the BBC: "The risks are finely balanced and for now there is not the evidence to advise people to take it.

Giáo sư Aileen Clarke, người tiến hành khảo sát phát biểu với BBC rằng: “Nguy cơ này chưa cân bằng rõ ràng nên hiện giờ chưa có bằng chứng để khuyên mọi người nên dùng nó.

"It would be lovely to say over-50s should take an aspirin a day and have much less cancer, but the research hasn't yet been done and we should be cautious.

“Khảo sát này rất thú vị khi cho rằng những người trên 50 tuổi nên uống aspirin mỗi ngày và có ít nguy cơ bị ung thư hơn, nhưng nghiên cứu này vẫn chưa thực hiện xong nên chúng ta cần phải thận trọng.

"We need to be extremely careful about over-promoting aspirin."

“Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận về việc quá khuyến khích dùng aspirin.”

Amy Thompson, senior cardiac nurse at the British Heart Foundation, said: "Aspirin is extremely important for many heart patients, but for people free of heart disease the jury is still out as the risks are likely to outweigh the benefits.

Amy Thompson, một ý tá thâm niên về tim mạch tại Quỹ tim mạch Anh cho biết “aspirin cực kỳ quan trọng đối với nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim, nhưng đối với người không bị bệnh này thì việc quyết định vẫn chưa ngã ngũ vì rủi ro có thể vượt quá những lợi ích nó mang lại.


 

"Further research is underway which will shed light on who else is likely to benefit the most from taking aspirin."

“Nghiên cứu thêm đang được thực hiện sẽ làm sáng tỏ việc còn ai nữa sẽ có khả năng được hưởng lợi nhất từ việc dùng thuốc aspirin.”

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan