Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Thông Tin Về Sức Khỏe

25
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

It might only take you a few minutes to finish a meal but it takes your body around 12 hours before it has completely digested the food.

Có thể bạn chỉ mất một vài phút để ăn xong một bữa nhưng cơ thể của bạn phải mất khoảng 12 giờ mới tiêu hóa xong hoàn toàn thức ăn.

health-facts.png

The human body needs iron to help perform a number of important functions. Iron helps carry oxygen to parts of your body in the form of hemoglobin. Not having enough can lead to iron deficiency and symptoms such as weakness and fatigue.

Cơ thể con người cần sắt để giúp thực hiện một số chức năng quan trọng. Sắt giúp vận chuyển oxy đến các bộ phận của cơ thể của bạn dưới dạng hemoglobin. Không đủ sắt có thể dẫn đến tình trạng thiếu sắt và các triệu chứng như suy nhược và mệt mỏi.


 

Examples of iron rich foods include red meat, fish, chick peas, tofu, beans and lentils.

Các thực phẩm giàu sắt có thể ví dụ là thịt đỏ, cá, đậu xanh, đậu hũ, các loại đậu và đậu lăng.

Red blood cells are created inside the marrow of your bones, they serve the important role of carrying blood around your body.

Hồng cầu được tạo ra bên trong tuỷ của xương của bạn, chúng có vai trò quan trọng là vận chuyển máu đi khắp cơ thể.

Antibiotics can be useful in fighting off bacteria but they are ineffective against viruses, this is because bacteria and virus are completely different, both having unique characteristics that need specialized treatments.

Thuốc kháng sinh có thể hữu ích trong chiến đấu chống lại vi khuẩn nhưng không có tác dụng với vi-rút, điều này là do vi khuẩn và vi-rút hoàn toàn khác nhau, cả hai đều có những đặc điểm độc đáo có cần phương pháp điều trị chuyên biệt.

Viruses are usually around 100 times smaller than bacteria.

Vi-rút thường nhỏ hơn vi khuẩn khoảng 100 lần.

Around 7 million people die every year from food poisoning out of a total of around 70 million cases. Careful food preparation and storage is vital in order to avoid dangerous toxins, viruses and bacteria.

Khoảng 7 triệu người chết mỗi năm do ngộ độc thực phẩm trong tổng số khoảng 70 triệu trường hợp. Chế biến thực phẩm và bảo quản cẩn thận là rất quan trọng để tránh các độc tố, vi-rút và vi khuẩn nguy hiểm.

Food allergies are fairly common amongst adults and even more so among children. Around 2% of adults and 8% of children suffer from some type of food allergy where the immune system makes a mistake and thinks a certain food protein is dangerous and attacks it. Well known food allergies can include unwanted reactions to gluten, seafood and peanuts.

Dị ứng thức ăn là khá phổ biến ở người lớn và còn thường gặp hơn ở trẻ em. Khoảng 2% người lớn và 8% trẻ em bị dị ứng với một số loại thực phẩm do hệ miễn dịch bị lỗi và nhận định một loại prô-tê-in thực phẩm nào đó là nguy hiểm và tấn công nó. Dị ứng thực phẩm thường gặp là các phản ứng ngoài ý muốn với gluten, hải sản và đậu phộng.

Access to clean drinking water can be taken for granted by people living in developed countries. In poorer parts of the world the quality water and pollution can give rise to dangerous diseases and bacteria such as cryptosporidium and e coli.

Có nước sạch để uống có thể xem là chuyện đương nhiên đối với những người sống ở các nước phát triển. Ở những vùng nghèo hơn của thế giới, chất lượng nước và sự ô nhiễm có thể làm phát sinh các bệnh dịch nguy hiểm và những vi khuẩn như ký sinh trùng Cryptosporidium và E.coli.

Obesity can increase the chances of developing diseases such as type 2 diabetes and heart disease.

Béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như là tiểu đường loại 2 và tim mạch.

In recent times there has been a drop in the amount of physical activity both adults and children do. Some of the reasons for this include new technologies that require less physical labor and increased time watching TV. It has been suggested that at least 60% of the world’s population doesn’t do enough exercise.

Trong thời gian gần đây, có sự sụt giảm trong hoạt động thể chất của cả người lớn và trẻ em. Một số lý do có thể kể đến là do công nghệ mới cần ít hoạt động thể chất hơn và làm tăng thời gian xem TV. Có ý kiến ​​cho rằng ít nhất 60% dân số thế giới không tập thể dục đủ.

In 2007, heart disease was the leading cause of death in the USA.

Trong năm 2007, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ.

In 2007 around 13% of all deaths worldwide were caused by cancer. The branch of medicine related to cancer study and treatment is known as oncology.

Trong năm 2007, khoảng 13% các ca tử vong trên toàn thế giới là do ung thư. Ngành y học liên quan đến nghiên cứu và điều trị ung thư được gọi là ung thư học.

Infectious diseases such as AIDS, malaria and tuberculosis lead to around 26% of worldwide deaths in 2002.

Các bệnh truyền nhiễm như AIDS, sốt rét và lao phổi dẫn đến khoảng 26% các ca tử vong trên toàn thế giới trong năm 2002

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan