Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Công Ty Viễn Thông Quân Đội Cung Cấp Dịch Vụ 4G Miễn Phí Tại Miền Nam Việt Nam

27
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Military-run telecom firm offers free 4G service in southern Vietnamese province

-

Công ty viễn thông quân đội cung cấp dịch vụ 4G miễn phí tại miền nam Việt Nam

Viettel Telecom under military-run Viettel Group on Saturday began offering free 4G mobile service on a trial basis to customers in some parts of the southern province of Ba Ria-Vung Tau for one week.

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel - Viettel Telecom đã bắt đầu cung cấp dịch vụ điện thoại di động miễn phí 4G trên cơ sở thử nghiệm cho khách hàng trong một số vùng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong một tuần từ thứ 7 này

The trial was launched after Viettel Telecom installed about 200 base transmission stations covering the entire residential area of ​​Vung Tau City, Ba Ria City and Long Dien District.

Chương trình thử nghiệm đã được đưa ra sau khi Viettel Telecom cài đặt khoảng 200 trạm truyền dẫn bao phủ toàn bộ khu vực dân cư của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa và huyện Long Điền.

4G.jpg

4G is short for the fourth-generation of wireless communication technology that allows transmission of data at the maximum speed in ideal conditions of up to 1-1.5GB per second, many times higher than what is offered by the current 3G technology.

4G là thế hệ thứ tư của công nghệ truyền thông không dây cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ tối đa 1-1.5GB mỗi giây trong điều kiện lý tưởng, cao hơn nhiều so với công nghệ 3G nhiều lần.

The week-long pilot program followed a permit granted to the telecom firm by the Ministry of Information and Communications one month earlier.

Chương trình thí điểm kéo dài một tuần theo giấy phép cấp cho công ty viễn thông bởi Bộ Thông tin và Truyền thông một tháng trước đó.

The average speed of the 4G service in Vung Tau City on Saturday was at 40-80Mb per second, seven times higher than the average speed of the 3G technology.

Tốc độ trung bình của dịch vụ 4G tại thành phố Vũng Tàu vào ngày thứ bảy là 40-80Mb mỗi giây, cao hơn so với tốc độ trung bình của công nghệ 3G bảy lần.

But at some locations, the average speed could reach up to 230Mb per second. The ideal downloading and uploading speed in theory of the advanced mobile technology 4G LTE-A is around 300Mb per second and 150Mb per second, respectively.

Nhưng ở một số địa điểm, tốc độ trung bình có thể lên tới 230MB mỗi giây. Trong lý thuyết tốc độ Tải về và tải lên lý tưởng của công nghệ di động tiên tiến 4G LTE -A là khoảng 300MB mỗi giây và 150MB mỗi giây, tương ứng.

During the trial week, which will end on December 18, Viettel will offer free 4G SIM cards at four outlets and two stores in supermarkets in the province.

Tuần thử nghiệm sẽ kết thúc vào ngày 18 Tháng 12, Viettel sẽ cung cấp thẻ SIM 4G miễn phí tại bốn cửa hàng và hai cửa hàng trong các siêu thị trên địa bàn tỉnh.

About 10,000 free Viettel 4G SIM cards have already been prepared for this trial and users can experience such utility-based services as 4G HD movies, music, and multi-screen TV experience, enabling them  to watch movies and other TV channels on multiple smartphones and tablet computers at the same time, according to Viettel.

Khoảng 10.000 SIM Viettel 4G SIM miễn phí đã được chuẩn bị sẵn sàng cho tuần thử nghiệm này và người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ tiện ích ví dụ như phim 4G HD, âm nhạc, và trải nghiệm TV đa phương tiện, cho phép họ xem phim và các kênh truyền hình khác trên nhiều loại điện thoại thông minh và máy tính bảng cùng một lúc, theo Viettel.

"We are ready to offer the service on a large scale immediately after being licensed to do so," said Nguyen Viet Dung, general director of Viettel Telecom.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng giám đốc của Viettel Telecom cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ trên một quy mô lớn ngay lập tức sau khi được cấp giấy phép"

In September, Viettel Telecom said that it would launch 4G mobile broadband services on a pilot basis the following month.

Vào tháng Chín, Viettel Telecom cho biết sẽ khởi động dịch vụ băng rộng di động 4G trên cơ sở thí điểm vào tháng sau.

State-run Vinaphone followed suit by saying it would offer the same services within the two successive months.

Vinaphone thuộc sở hữu Nhà Nước cũng cho biết họ sẽ cung cấp dịch vụ tương tự trong hai tháng liên tiếp.

According to Viettel Telecom, subscribers who want to use 4G services must change their SIM cards, but they can maintain their phone numbers.

Theo Viettel Telecom, các thuê bao muốn sử dụng dịch vụ 4G phải thay đổi thẻ SIM của họ, nhưng họ có thể duy trì số điện thoại của mình.

Meanwhile, Vinaphone said its 3G service subscribers do not need to change their SIM cards when registering to use the new 4G service.

Trong khi đó, Vinaphone cho biết thuê bao dịch vụ 3G của mình không cần phải thay đổi thẻ SIM của họ khi đăng ký sử dụng dịch vụ 4G.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan