Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Đào Tự Nhiên Bị Tàn Phá Bởi "Sở Thích Tao Nhã" Của Người Dân Thành Thị

01
02/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Several weeks before the Lunar New Year, many streets in Hanoi are flooded with forest peach trees that arrive from mountainous provinces like Hoa Binh, Son La, Yen Bai, Cao Bang, and Bac Kan. The popularity of this elegant hobby of the lowland people also means the "massacre" of wild peach.

Nhiều tuần trước Tết Âm lịch, nhiều đường phố ở Hà Nội tràn ngập những cây đào rừng đến từ các tỉnh miền núi như Hoa Binh, Son La, Yen Bai, Cao Bang va Bac Kan. Sở thích tao nhã phổ biến này của người dân vùng đồng bằng cũng đồng nghĩa với việc tàn sát loài đào rừng.

In the last days of the lunar year, the weather on the Cao Bac Pass, which connects Cao Bang and Bac Kan provinces, was very cold, with thick fog all the day.

Trong những ngày cuối năm, thời tiết ở đèo Cao Bắc nối giữa tỉnh Cao Bang va Bac Kan rất lạnh, sương mù dày suốt cả ngày.

But every day, Nong Van Hai, 19, had to get up very early to go to the forest with his younger brother to seek pretty wild peach trees to chop down.

Nhưng đều đặn mỗi ngày, Nông Văn Hải, 19 tuổi đều thức dậy từ rất sớm cùng với người em trai của mình vào rừng để tìm kiếm những cây đào rừng đẹp để đốn chặt.

Hai said, for the past three years, thanks to selling wild peach trees, his family has earned money to prepare for the Lunar New Year (Tet) holiday.

Anh ấy nói rằng, đã ba năm qua, nhờ vào việc bán những cây đào hoang dã mà gia đình anh đã kiếm đủ tiền để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

đào.jpg

The Tay ethnic boy said that in the past, wild peach trees were everywhere. In recent years, when townspeople began to like decorating their houses with wild peach trees during Tet, local people flocked to the forest to hunt peach trees. Therefore, it is no longer easy to find a fine wild peach tree today.

Cậu bé dân tộc Tày nói rằng trước đây, những cây đào rừng có ở mọi nơi, nhưng những năm gần đây khi người dân thành thị bắt đầu thích trang trí nhà cửa của họ bằng những cây đào rừng trong dịp Tết thì người dân địa phương ồ ạt kéo nhau vào rừng để săn tìm những cây đào rừng. Vì thế ngày nay rất khó để tìm một cây đào rừng ưng ý.

“A few years ago, many lowland people came here to hire us to go to the forest to cut down wild peach to bring the trees to the plains. Now we do not do that work anymore. We directly go to the forest to cut the trees and take them to cities for sale,” Hai said.

"Cách đây vài năm, nhiều người dân vùng đồng bằng đến đây để thuê chúng tôi vào rừng để chặt những cây đào rừng để họ mang về đồng bằng. Nhưng bây giờ chúng tôi đã không làm việc đó nữa, chúng tôi trực tiếp đi vào rừng để chặt những cây đào đem chúng xuống thành phố để bán". Anh Hải nói.

According to Hai, he can sell wild peach trees for VND200,000 to VND1 million ($9-$90) and higher prices for ancient trees. However, to have beautiful peach trees, he has to go very deeply into the forest.

Theo như anh Hải, anh ấy có thể bán mỗi cây đào với giá từ 200.000 VND đến 1.000.000VND ($9-$901) và thậm chí giá còn cao hơn đối với những cây đào cổ. Tuy nhiên để có những cây đào đẹp, anh ấy phải đi rất sâu vào rừng.

In the provinces of Son La and Hoa Binh, the time before the Tet holiday has become the “festival” of wild peach hunters. Previously they cut down peach trees along the cliffs but when the trees become rare, they go deep into the jungle to find old trees.

Ở hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình, thời điểm trước Tết Nguyên đán đã trở thành "lễ hội" của những người săn đào rừng. Đầu tiên họ sẽ chặt những cây đào ở dọc các vách đá nhưng khi đào trở nên hiếm, họ đi sâu vào rừng nhiệt đới để tìm những cây đào già.

In Hanoi, wild peaches appeared for nearly a week and the prices varied, depending on the shape and age of the trees.

Ở Hà Nội, đào rừng xuất hiện gần một tuần nay và giá rất khác nhau, phụ thuộc vào hình dáng và độ tuổi của từng cây.

The trees of 10-15 years old are priced VND4-VND5 million ($200-$250), VND8-VND10 million ($400-$500) for the trees of 20-30 years old and up to VND15 million ($700) for the trees of over 30 years. Most of the trees have not blossomed yet.

Những cây từ 10-15 năm thì giá khoảng 4 - 5 triệu ($200-$250), 8-10 triệu ($400-$500) cho những cây từ 20-30 năm và trên 15 triệu ($700) cho những cây trên 30 năm. Hầu hết các cây đào này vẫn chưa nở hoa.

Ms. Ho Thi Huong, a wild peach trader, said she went to northern mountainous provinces several months ago to buy wild peach trees to serve the capital market this Tet.

Huong said traders could earn a high profit if the wild peach blossoms came out near Tet.

Bà Hồ Thị Hương, một người buôn đào rừng nói rằng bà đã đến các tỉnh miền núi phía Bắc cách đây vài tháng để mua đào rừng phục vụ cho thị trường Tết ở thủ đô.

Bà Hương nói rằng các thương buôn sẽ kiếm được lời nhiều nếu như đào ra hoa đúng ngay dịp Tết.

hoadao.jpg

Mr. Nguyen Xuan Ba, a wild peach trader with four years of experience, said that he could earn VND50-VND70 million ($2,500-$3,500)/Tet.

Ông Nguyễn Xuân Bá một người buôn đào rừng với bốn năm kinh nghiệm nói rằng, ông ấy có thể kiếm được từ 50-70 triệu đồng trong một dịp Tết.

“To earn that amount of profit, we had to spend several months in the mountainous region like Moc Chau (Son La), Mau Son (Lang Son), Mai Chau (Hoa Binh) ... to seek wild peach trees on the top of mountains and hire equipment and local people to transport them to the plains,” Ba said.

"Đề kiếm được nhiều lợi nhuận, chúng tôi phải dành hàng tháng trời ở các khu vực miền núi như Moc Chau (Son La), Mau Son (Lang Son), Mai Chau (Hoa Binh)... để tìm những cây đào rừng trên đỉnh núi và thuê phương tiện với người dân địa phương vận chuyển chúng về đồng bằng" Ông Bá nói.

He said that it took him several days to carry big trees from the mountain to the highway.

Ông ấy nói rằng ông ấy phải mất vài ngày để mang những cây đào lớn từ núi xuống đường cao tốc.

According to Ba, in the past few years, due to the increasing need of urban people for wild peach trees, the number of large and beautiful wild peach trees has dropped significantly.

Theo ông Bá, trong vài năm qua do nhu cầu của người dân thành thị đối với đào rừng tăng, do vậy số lượng đào rừng lớn và đẹp giảm đáng kể.

Along with the hunting of wild peach trees to serve townspeople each Tet, the forests have also become desolate.

Cùng với việc săn tìm những cây đào rừng phục vụ cho người dân thành thị mỗi dịp Tết, những rừng đào cũng trở nên hoang vắng.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan