Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Chuối Xuất Khẩu Của Việt Nam Trượt Giá Vì Nhu Cầu Từ Trung Quốc Giảm

07
06/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

The price of Vietnamese bananas has halved since orders from China started to dry up.

Giá của chuối xuất khẩu của Việt Nam đã giảm một nửa kể từ khi các đơn đặt hàng từ Trung Quốc bắt đầu cạn dần.

 

The Ministry of Agriculture and Rural Developments estimates that each year Vietnam produces about 1.4 million tons of bananas, and a huge proportion of that reaches the Chinese market.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính rằng mỗi năm Việt Nam sản xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn chuối và phần lớn trong số đó được chuyển đến thị trường Trung Quốc.

Hình ảnh minh họa

After a couple of months doubling or even tripling 2015 ps, the price of banana exports is on a downward spiral.

Sau một vài tháng tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần mức giá năm 2015, giá xuất khẩu chuối đã rơi vào một vòng xoáy đi xuống.

 

A banana trader from the southern province of Dong Nai told VnExpress that in the first quarter, his company received export orders worth around VND14,000 ($0.63) per kilogram, but that p has fallen to about VND7,000 ($0.3) per kilogram.

Một thương nhân buôn chuối từ tỉnh Đồng Nai nói với VnExpress rằng trong quý đầu tiên, công ty của ông đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu trị giá khoảng 14.000 đồng ($ 0,63) cho mỗi kg, nhưng đó con số đã giảm xuống còn khoảng 7.000 ngàn đồng ($ 0.3) cho mỗi kg.

 

“The majority of Vietnamese bananas are exported to China because it doesn’t have strict quality standards. During the first few months of the year, China was in need of bananas so our exports rose along with the price.”

“Đa số chuối của Việt được xuất khẩu sang Trung Quốc bởi vì không có được các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Trong vài tháng đầu của năm nay, Trung Quốc đang cần chuối nên việc xuất khẩu của chúng tôi đã tăng cùng với giá cả.”


 

“In the second quarter, China started harvesting its own banana crops so our prices have tumbled,” he added.

“Trong quý thứ hai, Trung Quốc bắt đầu thu hoạch chuối của họ nên giá của chúng tôi đã bị giảm đi” ông nói thêm.

 

Banana traders across the country are in the same situation.

Thương nhân buôn chuối trên khắp đất nước đang ở trong tình trạng tương tự.
 

Tran Van Can, a trader from the northern province of Hung Yen, said that export prices have fallen to VND6,000 ($0.27) per kilogram, adding that export contracts also declined significantly in the second quarter.

Trần Văn Cẩn, một thương nhân đến từ tỉnh Hưng Yên cho biết, giá xuất khẩu đã giảm tới 6.000 đồng (0,27 $) cho mỗi kg, đồng thời các hợp đồng xuất khẩu cũng giảm đáng kể trong quý II.

 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan