Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

How To Buy A Present?- Làm Thế Nào Để Mua Một Món Quà?


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

A man walked into a department store and told an assistant he’d like to buy a present for his wife.

Một người đàn ông đi vào một gian cửa hàng và nói với người bán hàng ông ta muốn mua một món quà cho vợ.

"Certainly, sir," replied the assistant. "Perhaps a dress or a blouse?"

“Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”

"Anything," said the man.

“Gì cũng được,” người đàn ông nói.

shopping.jpg

"And in what colour?"

“Còn màu?”

"It doesn't matter."

“Không quan trọng.”

"Size?"

“Cỡ?”

"Immaterial."

“Chuyện nhỏ.”

Seeing the assistant’s confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she would always take it back to the shop and exchange it.

Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi.

"Why don't you get a gift voucher instead?" the assistant asked him.

“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi.

"Oh no," said the man. "That would be too impersonal."

“Ồ không,” người đàn ông nói. “Như thế thì quá vô tình.”

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan