Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Đánh Răng Là Giải Pháp Ngăn Ngừa Bệnh Tim

08
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

The study, by Columbia’s Mailman School of Public Health, is the first to show that as gum health improves, progression of atherosclerosis — hardening of the arteries, a major contributor to heart disease — slows to a clinically significant degree.

Nghiên cứu này, do truờng Y tế Công Mailman thuộc Columbia thực hiện là nghiên cứu đầu tiên cho thấy khi sức khoẻ răng miệng được cải thiện thì quá trình xơ vữa động mạch- sự xơ cứng động mạch- một tác nhân chính của bệnh tim- sẽ làm giảm mức độ mắc bệnh đáng kể.

“These results are important because atherosclerosis progressed in parallel with both clinical periodontal disease and the bacterial profiles in the gums,” said Moïse Desvarieux, M.D., who led the research, published online in the Journal of the American Heart Association. “This is the most direct evidence yet that modifying the periodontal bacterial profile could play a role in preventing or slowing both diseases.”

“Kết quả này rất quan trọng vì quá trình xơ vữa động mạch diễn ra song song với cả bệnh nha chu lẫn vi khuẩn trong miệng,” tiến sĩ Moïse Desvarieux, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trong một ấn phẩm được công bố trực tuyến của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ. “ Đây là bằng chứng trực tiếp nhất cho đến giờ phút này cho thấy việc làm giảm vi khuẩn bám quanh răng có thể đóng vai trò trong việc ngăn ngừa hoặc làm chậm phát triển bệnh răng miệng lẫn bệnh tim.”

teeth.jpg

For the study, researchers followed 420 Manhattan residents, who were examined for periodontal infection and signs of atherosclerosis in their carotid arteries using high-resolution ultrasound.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 420 người ở Manhattan, những người này được khám viêm nha chu và dấu hiệu xơ vữa động mạch bằng phương pháp siêu âm độ phân giải cao.

After three years, the researchers found that improvement in periodontal health— health of the gums — and a reduction in the proportion of specific bacteria linked to periodontal disease correlated to improved vascular conditions.

Sau ba năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc cải thiện sức khoẻ răng miệng và việc giảm tỷ lệ vi khuẩn liên quan đến bệnh nha chu cũng tương quan với tình trạng các bệnh động mạch được cải thiện.

“Our results show a clear relationship between what is happening in the mouth and thickening of the carotid artery, even before the onset of full-fledged periodontal disease,” said co-researcher Panos N. Papapanou, a professor of Dental Medicine at Columbia University’s College of Dental Medicine. “This suggests that incipient periodontal disease should not be ignored.”

“Kết quả chúng tôi đưa ra cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa môi trường răng miệng cùng với sự xơ vữa động mạch, ngay cả trước khi bệnh nha chu chính thức khởi phát” người đồng nghiên cứu, ông Panos N. Papapanou, Giáo sư Nha khoa tại Trường đại học Nha khoa thuộc Columbia cho biết. “Điều này cho thấy chúng ta không nên coi thường bệnh nha chu.”

Bacteria in the mouth may contribute to the onset of atherosclerosis by triggering an immune response and high levels of inflammatory markers, which may initiate or exacerbate the inflammatory aspect of atherosclerosis.

Vi khuẩn răng miệng góp phần khởi phát bệnh xơ vữa động mạch bằng cách gây ra phản ứng miễn dịch cùng với dấu hiệu viêm ở mức độ cao làm tăng bệnh viêm xơ vữa động mạch.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan