Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Cụ Rùa Huyền Thoại Của Việt Nam Đã Qua Đời

19
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ


 

The giant turtle of the Hoan Kiem Lake, Hanoi, reportedly died this afternoon, January 19. This is shocking news to Hanoians in particular and Vietnamese in general.

Cụ rùa khổng lồ ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, được báo cáo đã qua đời vào chiều ngày 19 tháng 1. Đây là một tin gây sốc cho người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

According to Infonet online newspaper, a man from Bac Giang province was the first who detected the dead turtle at 4.30pm.

Theo tờ báo mạng Infonet, một người đàn ông đến từ tỉnh Bắc Giang là người đầu tiên phát hiện việc cụ rùa chết lúc 4g30 chiều.

cu-rua.JPG

The last time people saw the legendary turtle rising to the lake surface was at noon on December 21.

Lần cuối cùng người ta thấy cụ rùa huyền thoại nổi lên mặt hồ là vào buổi trưa ngày 21 tháng mười hai.

The turtle, which is believed to be hundreds of years old, is famous for its rareness and its connection to the legend about the Hoan Kiem Lake.

Cụ rùa được cho là đã hàng trăm năm tuổi, nổi tiếng nhờ sự hiếm có và gắn liền với huyền thoại về hồ Hoàn Kiếm.

Hoan Kiem Lake (meaning "Lake of the Returned Sword" or "Lake of the Restored Sword"), also known as Sword Lake, is a lake in the historical center of Hanoi. The lake is one of the major scenic spots in the city and serves as a focal point for its public life.

Hồ Hoàn Kiếm (có nghĩa là "Hồ trả kiếm" hoặc "Hồ trả Gươm"), còn được gọi là Hồ Gươm, là một hồ nước lịch sử ở trung tâm của Hà Nội. Hồ là một trong những danh thắng lớn trong thành phố và là một tâm điểm cho đời sống ở đây.

According to the legend, emperor Le Loi handed a magic sword called Heaven's Will which brought him victory in his revolt against the Chinese Ming Dynasty back to the Golden Turtle God (Kim Qui) in the lake and hence gave it its present name (the lake was formerly known as "Luc Thuy" meaning "Green Water"). The Tortoise Tower (Thap Rùa) standing on a small island near the center of lake is linked to the legend.

Theo truyền thuyết, vị hoàng đế Lê Lợi đã trao trả một thanh gươm thần được gọi là Thuận Thiên mà đã giúp ông chiến thắng trong cuộc nổi dậy chống lại người Trung Quốc cho thần Kim Qui trong hồ này và do đó đã tạo nên cái tên hiện tại của hồ (trước đây được gọi là "Lục Thủy"). Tháp Rùa nằm trên một hòn đảo nhỏ gần trung tâm của hồ cũng có liên quan đến huyền thoại.

Besides the spiritual and historical values, the turtle is one of the only four individuals of Hoan Kiem lake turtle species in the world, including one in the Hoan Kiem Lake and Dong Mo Lake in Hanoi and the remaining two in China.

Bên cạnh giá trị tinh thần và lịch sử, cụ rùa còn là một trong bốn cá thể còn lại của loài rùa hồ Hoàn Kiếm trên thế giới, trong đó có một sống trong hồ Hoàn Kiếm và một ở hồ Đồng Mô ở Hà Nội và hai cá thể còn lại ở Trung Quốc.

In 2011, Hanoi took the turtle out of the Hoan Kiem Lake for medical treatment for more than three months. After that the turtle was released back into nature with plenty of food. The turtle had been examined periodically.

Năm 2011, Hà Nội đã đưa cụ rùa ra khỏi hồ Hoàn Kiếm để điều trị y tế trong hơn ba tháng. Sau đó rùa đã được thả về thiên nhiên với rất nhiều thức ăn. Và cũng được kiểm tra định kỳ.

In the time before the medical treatment was applied, a lot of debates on how to maintain this rare species was discussed but so far no plan has been announced.

Trong thời gian trước khi việc điều trị y tế được áp dụng, rất nhiều cuộc tranh luận về việc làm thế nào để duy trì loài vật quý hiếm này đã được thảo luận, nhưng cho đến nay không có kế hoạch được công bố.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan