Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Brushing Teeth Found To Prevent Heart Disease - Đánh Răng Thường Xuyên Có Thể Phòng Ngừa Bệnh Tim Mạch

30
12/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Taking care of your teeth can also take care of your heart.

Chăm sóc răng miệng cũng chính là chăm sóc tim mạch.

That’s the latest word from Columbia University researchers

Theo báo cáo của Medical Express, đó là tuyên bố mới nhất từ các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Columbia,

who found taking care of your gums by brushing, flossing, and regular dental visits can help keep heart disease at bay,according to a Medical Express report.

họ nhận thấy việc chăm sóc răng miệng bằng cách đánh răng bằng bàn chải và chỉ nha khoa, và thường xuyên gặp nha sĩ có thể giúp cơ thể tránh khỏi bệnh tim.

The study, by Columbia’s Mailman School of Public Health, is the first to show that as gum health improves, progression of atherosclerosis — hardening of the arteries, a major contributor to heart disease — slows to a clinically significant degree.

Cuộc nghiên cứu do trường Y tế CôngMailman của Đại học Columbia thực hiện là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra rằng khi sức khoẻ răng miệng được cải thiện, thì quá trình xơ vữa động mạch — sự xơ cứng động mạch, tác nhân chính dẫn đến bệnh tim — về mặt lâm sàng sẽ chậm lại đáng kể.

brushing.jpg

“These results are important because atherosclerosis progressed in parallel with both clinical periodontal disease and the bacterial profiles in the gums,”

“Các kết quả này rất quan trọng vì quá trình xơ vữa động mạch diễn ra songsong với bệnh nha chu và sự xuất hiện của các loại vi khuẩn trong nướu răng”

said Moïse Desvarieux, M.D., who led the research, published online in the Journal Of the American Heart Association.

bác sĩ y khoa Moïse Desvarieux, trưởng nhóm của nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tập san của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cho biết.

“This is the most direct evidence yet that modifying the periodontal bacterial profiles could play a role in preventing or slowing both diseases.”

“Cho đến giờ phút này đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy việc làm giảm vi khuẩn bám quanh răng sẽ góp phần ngăn ngừa hoặc làm cho bệnh răng miệng lẫn bệnh tim tiến triển chậm hơn”

teethbrush.jpg

For the study, researchers followed 420 Manhattan residents, who were examined for periodontal infection and signs of atherosclerosis in their carotid arteries using high-resolution ultrasound.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tiến hành quan sát 420 người dân ở Manhattan, những người này được khám viêm nha chu và các dấu hiệu xơ vữa động mạch bằng phương pháp siêu âm độ phân giải cao.

After three years, the researchers found that improvement in periodontal health —health of the gums — and a reduction in the proportion of specific bacteria linked to periodontal disease correlated to improved vascular conditions.

Sau ba năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc cải thiện sức khoẻ răng miệng — sức khỏe vùng nướu — và làm giảm tỷ lệ vi khuẩn gây ra bệnh nha chu có tương quan với tình trạng động mạch được cải thiện.

“Our results show a clear relationship between what is happening in the mouth and thickening of the carotid artery, even before the onset of full-fledged periodontal disease,”

“Kết quả chúng tôi đưa ra cho thấy rõ ràng giữa môi trường răng miệng và chứng xơ vữa động mạch có liên hệ với nhau, ngay cả trước khi bệnh nha chu chính thức khởi phát”

said co-researcher Panos N. Papapanou,a professor of Dental Medicine at Columbia University’s College of Dental Medicine.

người đồng nghiên cứu, ông Panos N. Papapanou, Giáo sư Nha khoa tại trường Đại học Nha khoa Columbia cho biết.

“This suggests that incipient periodontal disease should not be ignored.”

“Điều này cho thấy chúng ta không nên coi thường bệnh nha chu.”

Bacteria in the mouth may contribute to the onset of atherosclerosis by triggering an immune response and high levels of inflammatory markers, which may initiate or exacerbate the inflammatory aspect of atherosclerosis.

Vi khuẩn trong miệng góp phần khởi phát bệnh xơ vữa động mạch bằng cách gây ra phản ứng miễn dịch cùng với dấu hiệu viêm ở mức độ cao làm tăng bệnh viêm xơ vữa động mạch.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan