Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Health Benefits Of Green Tea - Lợi Ích Của Trà Xanh Đối Với Sức Khỏe Con Người


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

                   

Tea is the second most consumed beverage in the world after water.

Trà là thức uống được tiêu thụ nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau nước.

Based on manufacturing process, teas can be classified as:  

Dựa vào quy trình sản xuất, trà có thể được chia thành các loại:

‘Non-fermented’ green tea(produced by drying and steaming the fresh leaves)

Trà xanh “không lên men” (được sản xuất bằng cách phơi khô và hấp lá trà tươi)

‘Semi-fermented’ oolong tea(produced by subjecting the fresh leaves to a partial fermentation stage before drying)

Trà oolong “nửa lên men” (được sản xuất bằng cách để lá trà tươi lên men một phần trước khi phơi khô)

‘Fermented’ black and red teas (which undergo a post-harvest fermentation stage before drying and steaming)

Trà đen và hồng trà “lên men” (đã trải qua một quá trình lên men sau thu hoạch trước khi phơi và hấp)

In comparison to other teas, such as Oolong or Black, Green tea contains more catechins.

So với các loại trà khác như trà Oolong hay trà đen, trà xanh chứa nhiều chất Catechin hơn.

Catechins are the strong antioxidants that offer great prevention against cells degeneration and certain diseases.

Catechin là chất chống oxi hoá mạnh, giúp ngăn chặn sự thoái hoá của tế bào và phòng chống được một số loại bệnh nhất định.

Green-tea.jpg

In addition, certain minerals and vitamins present in it increase its antioxidant potential.

Hơn nữa, một số khoáng chất vàvitamin nhất định có mặt trong trà càng làm tăng thêm khả năng chống oxi hoá của nó.

Since ancient times, green tea is recognized as a healthful beverage in the traditional Chinese medicines because of its great therapeutic effects.

Từ thời cổ đại, trà xanh được công nhận là một thức uống có lợi cho sức khoẻ trong y thuật Trung Hoa truyền thống nhờ công dụng trị bệnh của nó.

Although the proportion of caffeine presence in Green Tea is very less when compared with other beverages such as Coffee, cocoa,Black or Oolong Tea; but in more than moderate amounts, it may bring ill effects to your health.

Mặc dù tỉ lệ caffeine trong trà xanh rất ít so với những thức uống khác như cà phê, cacao, trà đen hay trà oolong; nhưng với một lượng nhiều hơn mức cho phép, nó có thể tác động xấu đến sức khoẻ của bạn.

The evidences from the recent human studies suggest that green tea may aid in reducing the risk against cardiovascular disease and some forms of cancer.

Bằng chứng từ những nghiên cứu vềcon người gần đây cho thấy rằng trà xanh có thể hỗ trợ trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và một số dạng ung thư.

Besides, the other benefits, such as the promotion of oral health, body weight control, antibacterial and antiviral activity, solar ultraviolet protection, bone mineral density increase etc. has also been reported.

Hơn nữa, những lợi ích khác, ví dụ như thúc đẩy sức khoẻ răng miệng, kiểm soát cân nặng, hoạt động kháng khuẩn và virus, bảo vệ khỏi tia cực tím từ Mặt trời, tăng cường mật độ xương, v.v, cũng đã được báo cáo.

Increasing interest in its health benefits has led to the inclusion of green tea in the group of beverages with functional properties.

Sự quan tâm ngày một gia tăng đối với các lợi ích của trà xanh đã dẫn đến việc đưa thức uống này vào nhóm thực phẩm chức năng.

Most of the Health benefits that this tea offers are mainly attributed to the presence of catechin polyphenols, especially epigallocatechin gallate (EGCG).

Hầu hết các lợi ích sức khoẻ mà loại trà này có được là nhờ sự có mặt của các chất catechin polyphenol, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG).

These strong anti-oxidants not only inhibit the growth of cancer cells,but also kill them without harming the healthy tissues.

Các chất chống oxi hoá mạnh này không những ức chế sự phát triển của tế bào ung thư mà còn tiêu diệt nó mà không gây hại đến các mô khoẻ mạnh.

All the teas come from the theleaves of the Camellia sinensis, then what makes the difference?

Tất cả các loại trà đều làm từ lá của loài Camellia sinensis, vậy điều gì đã làm nên sự khác biệt?

It is only the processing method.

Chỉ là phương pháp chế biến.

Green tea is produced by drying and steaming the Unfermented leaves,which prevents the EGCG compound from being oxidized.

Trà xanh được sản xuất bằng cách phơi khô và hấp lá trà không qua lên men, và điều này đã ngăn không cho hợp chất EGCG bị oxi hoá.

Whereas in other teas fermentation of leaves (either partial or full) is carried out prior to drying that results in conversion of EGCG compound to some other compounds, thus impairing their properties

Trong khi đó, đối với các loại trà khác, quá trình lên men lá trà (dù là một phần hay hoàn toàn) được tiến hành trước khi phơi khô, dẫn đến việc hợp chất EGCG biến đổi thành hợp chất khác, và vì thế làm giảm đi đặc tính của nó.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan