Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Bí Kíp Để Thành Công - The Secret Of Success

05
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

KeytoSuccess.jpg

Socrates asked the young man to walk with him toward the river.

Socrates bảo chàng trai ấy đi xuống sông cùng với mình

When the water got up to their necks, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. The man struggled to get out but Socrates was strong and kept him underwater until he started turning blue.

Khi cả hai lội đến cổ, Socrates bất ngờ tóm lấy anh chàng và dìm xuống nước. Anh chàng cố thoát ra nhưng Socrates khoẻ như voi ấy, cứ nhấn dìm dưới nước cho đến lúc mặt mày anh chàng bắt đầu tái mét thì mới thôi.

The young man struggled hard and finally managed to get up. The first thing he did was to gasp and take a deep breath.

Phải mãi sau anh chàng mới hồi tỉnh được. Bấy giờ thì còn thiết tha gì nữa ngoài chuyện mong được thở: anh chàng lấy hết sức bình sinh mà thở, thở hổn hển và hít thật sâu.

Socrates asked, “What did you want the most when you were under the water?”

Socrates hỏi: "Lúc cậu ở dưới nước như vậy thì cậu muốn gì nhất nào?"

The man replied “Air”.

Anh chàng đáp: “Không khí”.

Socrates said: “That’s the most secret to success. When you want success as badly as you want air, you will get it. There is no other secret”.

"Socrates nói: "Đó là bí kíp tối thượng để thành công. Khi cậu khát khao thành công bức bách như khi cậu cần có không khí để thở vậy, cậu sẽ đạt được. Ngoài ra chẳng có bí kíp nào khác.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan