Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

9 Điều Bạn Chưa Biết Về Những Giấc Mơ

09
05/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Everyone dreams—every single night—and yet we tend to know so little about our dreams. Where do they come from? What do they mean? Can we control them and should we try to interpret them? We spoke to the dream experts to bring you nine surprising facts about dreams. Read before snoozing.

Tất cả mọi người đều nằm mơ – mỗi đêm - nhưng chúng ta lại hiểu biết rất ít về những giấc mơ của mình. Chúng đến từ đâu? Chúng có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể kiểm soát giấc mơ và có nên cố gắng giải thích ý nghĩa của chúng không? Chúng tôi đã trò chuyện với những chuyên gia về các giấc mơ và mang đến cho bạn 9 sự thật đáng ngạc nhiên về những giấc mơ. Đọc trước khi ngủ nhé.

 

1. Dreaming can help you learn.

1. Nằm mơ có thể giúp bạn học.

 

If you’re studying for a test or trying to learn a new task, you might consider taking a nap or heading to bed early rather than hovering over a textbook an hour longer. Here’s why: When the brain dreams, it helps you learn and solve problems, say researchers at Harvard Medical School. In a study that appeared in a recent issue of Current Biology, researchers report that dreams are the brain’s way of processing, integrating and understanding new information. To improve the quality of your sleep—and your brain’s ability to learn—avoid noise in the bedroom, such as the TV, which may negatively impact the length and quality of dreams.

Nếu bạn đang ôn thi hoặc cố gắng học tập một nhiệm vụ mới, bạn nên chợp mắt hoặc đi ngủ sớm thay vì ôm sách học thêm một tiếng đồng hồ nữa. Đây là lí do: Khi não mơ, nó giúp bạn học và giải quyết vấn đề, theo các nhà nghiên cứu tại trường Y Khoa Harvard. Trong một nghiên cứu đăng trên một số báo gần đây của tờ Current Biology, các nhà nghiên cứu cho rằng giấc mơ là cách não bộ xử lý, tích hợp và hiểu biết thông tin mới. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn và khả năng học hỏi của bộ não – hãy tránh tiếng ồn trong phòng ngủ, chẳng hạn như TV, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến độ dài và chất lượng của những giấc mơ

 

2. Just like men, women can have orgasms during dreams.

2. Giống như nam giới, phụ nữ cũng có thể đạt cực khoái trong những giấc mơ.

 

Did you think only men experience this phenomenon? Not true, says Barbara Bartlik, MD, a psychiatrist and sex therapist in New York. Warning, further reading may produce blushing: “Women have orgasms during their sleep, just as men do,” she says. “These orgasms often accompany erotic dreams, but they also may occur during dreams of a nonerotic nature.” When women dream, she says, it’s not uncommon for their genitals to become engorged and lubricated. “This occurs during REM sleep, which happens several times during the night,” she says. A similar thing happens to men. “Men get erections during REM sleep, whether or not the man is having an erotic dream.”

Bạn có cho rằng chỉ nam giới mới trải nghiệm hiện tượng này không? Không đúng, theo Barbara Bartlik, một bác sĩ tâm thần và là nhà trị liệu tình dục ở New York. Cảnh báo, tiếp tục đọc có thể khiến bạn đỏ mặt: “Phụ nữ, giống như nam giới, cũng có cực khoái trong giấc ngủ của họ”, cô nói. "Những cực khoái này thường đi kèm với những giấc mơ khiêu dâm, nhưng hiện tượng này cũng có thể xảy ra trong giấc mơ về những điều không liên quan gì đến tình dục”. Khi phụ nữ mơ, cô nói, chẳng có gì lạ khi bộ phận sinh dục của họ căng lên và tiết ra chất nhờn. “Điều này xảy ra trong giấc ngủ REM (trạng thái ngủ mắt cử động), nhiều lần suốt đêm”, cô ấy nói. Điều xảy ra tương tự ở nam giới. “Đàn ông có được sự cương cứng trong giấc ngủ REM, dù có đang mơ một giấc mơ về tình dục hay không.”

 

3. The most common dream? Your spouse is cheating.

3. Giấc mơ phổ biến nhất? Vợ hoặc chồng lừa dối bạn.

 

If you’ve ever woken up in a cold sweat after dreaming about your husband’s extramarital escapade with your best friend, you’re not alone, says Lauri Quinn Loewenberg, a dream expert, author and media personality. “The most commonly reported dream is the one where your mate is cheating,” she says. Loewenberg conducted a survey of more than 5,000 people, and found that the infidelity dream is the nightmare that haunts most people—sometimes on a recurring basis. It rarely has anything to do with an actual affair, she explains, but rather the common and universal fear of being wronged or left alone.

Nếu bạn từng toát mồ hôi lạnh tỉnh giấc sau khi mơ thấy quan hệ bất chính của chồng với người bạn thân nhất của bạn, thì bạn không hề đơn độc, dẫn lời Lauri Quinn Loewenberg, một chuyên gia về giấc mơ, tác giả và là nhân vật nổi tiếng của giới truyền thông. "Giấc mơ phổ biến nhất là giấc mơ mà trong đó người bạn đời của bạn phản bội”, bà nói. Loewenberg tiến hành khảo sát hơn 5000 người, và thấy rằng giấc mơ về sự không chung thủy là ác mộng ám ảnh hầu hết mọi người - đôi khi còn lặp đi lặp lại. Giấc mơ loại này hiếm khi liên quan đến chuyện ngoại tình thực sự, bà giải thích, nhưng là nỗi sợ chung và khá phổ biến về việc bị đối xử bất công hoặc bỏ rơi.

 

4. You can have several - even a dozen - dreams in one night.

4. Bạn có thể có nhiều - thậm chí cả tá - giấc mơ trong một đêm.

Hình ảnh minh họa

It’s not just one dream per night, but rather dozens of them, say experts - you just may not remember them all. “We dream every 90 minutes throughout the night, with each cycle of dreaming being longer than the previous,” explains Loewenberg. “The first dream of the night is about 5 minutes long and the last dream you have before awakening can be 45 minutes to an hour long.” It is estimated that most people have more than 100,000 dreams in a lifetime.

Theo các chuyên gia, bạn không chỉ mơ một mà có thể là hàng tá giấc mơ mỗi đêm, chỉ là bạn không thể nhớ hết tất cả. "Chúng ta nằm mơ mỗi 90 phút 1 lần suốt đêm, với mỗi chu kỳ của giấc mơ sau dài hơn giấc mơ trước", Loewenberg giải thích. "Giấc mơ đầu tiên trong đêm dài khoảng 5 phút và giấc mơ cuối cùng bạn có trước khi thức dậy có thể dài 45 phút đến một giờ". Người ta ước tính là hầu hết mọi người có hơn 100,000 giấc mơ trong suốt cuộc đời.

 

5. You can linger in a dream after waking.

5. Bạn có thể “sống” trong giấc mơ sau khi thức giấc

 

Have you ever woken up from such a beautiful, perfect dream that you wished you could go back to sleep to soak it all up (you know, the dream about George Clooney?)? You can! Just lie still—don’t move a muscle—and you can remain in a semi-dreamlike state for a few minutes. “The best way to remember your dreams is to simply stay put when you wake up,” says Loewenberg. “Remain in the position you woke up in, because that is the position you were dreaming in. When you move your body, you disconnect yourself from the dream you were just in seconds ago.”

Bạn đã bao giờ thức dậy từ một giấc mơ đẹp tuyệt vời, mà bạn ước gì mình có thể ngủ lại để tận hưởng tiếp (chẳng hạn như mơ về tài tử đẹp trai George Clooney)? Bạn có thể! Chỉ cần nằm yên - đừng động đậy dù chỉ một chút - và bạn có thể vẫn ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh trong một vài phút. “Cách tốt nhất để nhớ những giấc mơ của bạn chỉ đơn giản là nằm yên khi bạn thức dậy”, Loewenberg cho biết. “Nằm yên tại vị trí bạn thức giấc, bởi đó là vị trí mà bạn đang mơ. Khi di chuyển cơ thể, bạn sẽ tự mình ngắt kết nối khỏi giấc mơ mà bạn đang ở trong đó vài giây trước”.
 

6. Even bizarre dreams can be interpreted.

6. Ngay cả những giấc mơ kỳ lạ cũng có thể được giải thích.

 

While it can be hard to believe that an oddball dream about your mother, a circus and a snowstorm can have any bearing on real life, there may be symbolism and potential meaning to be mined in every dream—you just have to look for it, says Harvard-trained psychotherapist Jeffrey Sumber. "The meaning of our dreams oftentimes relates to things we are needing to understand about ourselves and the world around us,” he says. Instead of shrugging off strange dreams, think about how they make you feel. “We tend to dismiss these dreams due to the strange components, yet it is the feeling we have in these dreams that matters most,” he explains. “Sometimes the circus and the snowstorm are just fillers that allow us to process the range of emotions we feel about our mother and give us the necessary distraction so we can actually experience that spectrum of emotion.”

Mặc dù khó có thể tin rằng một giấc mơ kỳ quặc về mẹ của bạn, một rạp xiếc và một cơn bão tuyết có thể có bất kỳ sự liên quan nào trong đời thực, có thể có biểu tượng và ý nghĩa tiềm ẩn trong mỗi giấc mơ, bạn chỉ cần tìm kiếm nó, theo Jeffrey Sumber, nhà tâm lý trị liệu được đào tạo tại Harvard. “Ý nghĩa những giấc mơ của chúng ta thường liên quan đến những điều chúng ta đang cần phải hiểu về bản thân và thế giới xung quanh mình,” ông nói. Thay vì xem nhẹ những giấc mơ kỳ lạ, hãy suy nghĩ về cảm giác chúng mang đến cho bạn. “Chúng ta có xu hướng bỏ qua những giấc mơ như vậy do các chi tiết lạ, nhưng chính cảm giác mà chúng ta cảm thấy trong những giấc mơ như vậy lại là quan trọng nhất”, ông giải thích. “Đôi khi rạp xiếc và bão tuyết chỉ là những chi tiết lấp chỗ trống cho phép chúng ta xử lý hàng loạt cảm xúc mà ta cảm thấy về mẹ của mình và cho chúng ta sự phân tâm cần thiết để có thể thực sự trải nghiệm các cảm xúc đó”.
 

7. Recurring dreams may be your mind’s way of telling you something.

7. Những giấc mơ lặp đi lặp lại có thể là cách tâm trí của bạn nói với bạn điều gì đó.

 

Do you have the same nightmare over and over again? Loewenberg suggests looking for underlying messages in recurring dreams so that you can rid yourself of them. For example, a common recurring nightmare people have involves losing or cracking their teeth. For this dream, she recommends that people think about what your teeth and your mouth represent. “To the dreaming mind, your teeth, as well as any part of your mouth, are symbolic of your words,” she says. “Paying attention to your teeth dreams helps you to monitor and improve the way you communicate.”

Bạn có những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại? Loewenberg gợi ý tìm kiếm các thông điệp tiềm ẩn trong các giấc mơ cứ lặp lại để bạn có thể thoát khỏi chúng. Ví dụ, một người định kỳ cơn ác mộng phổ biến liên quan đến việc mất hoặc nứt răng. Ví dụ, cơn ác mộng phổ biến mà mọi người hay mơ thấy là liên quan đến việc gãy hoặc mẻ răng. Đối với giấc mơ dạng này, bà khuyến cáo mọi người nghĩ về những gì răng và miệng của bạn đại diện. “Với tâm trí mơ mộng, răng của bạn, cũng như bất kỳ phần nào của miệng, là biểu tượng của lời nói của bạn”, bà nói. “Chú ý đến giấc mơ về răng của bạn sẽ giúp bạn giám sát và cải thiện cách bạn giao tiếp.”

 

8. You can control your dreams.

8. Bạn có thể kiểm soát giấc mơ của mình.

 

The premise of the new movie Inception is that people can take the reins of their dreams and make them what they want them to be. But it may not just be a Hollywood fantasy. According to the results of a new survey of 3,000 people, dream control, or “lucid dreaming” may be a real thing. In fact, 64.9 percent of participants reported being aware they were dreaming within a dream, and 34 percent said they can sometimes control what happens in their dreams. Taking charge of the content of your dreams isn’t a skill everyone has, but it can be developed, says Kelly Bulkeley, PhD, a dream researcher and visiting scholar at the Graduate Theological Union in Berkley, California. The technique is particularly useful for people who suffer from recurring nightmares, he says. Dr. Bulkeley suggests giving yourself a pep talk of sorts before you go to sleep by saying: “If I have that dream again, I’m going to try to remember that’s it’s only a dream, and be aware of that.” When you learn to be aware that you are dreaming - within a dream - you not only have the power to steer yourself away from the monster and into the arms of Brad Pitt, for instance, but you train your mind to avoid nightmares in the first place. “Lucid dreaming enhances your ability to learn from the dream state,” says Dr. Bulkeley.

Nội dung của bộ phim mới Inception là mọi người có thể kiểm soát những giấc mơ của họ và làm những gì họ muốn. Nhưng nó có thể không chỉ là một sự tưởng tượng của Hollywood. Theo kết quả của một cuộc khảo sát mới trên 3.000 người, kiểm soát giấc mơ, hay "mơ sáng suốt" có thể là một điều thực tế. Thật vậy, 64,9% những người tham gia báo cáo nhận thức được họ đang mơ trong giấc mơ, và 34% nói rằng đôi khi họ có thể kiểm soát những gì xảy ra trong giấc mơ của họ. Nắm lấy quyền kiểm soát nội dung của những giấc mơ của bạn không phải là một kỹ năng mà mọi người đều có được, nhưng nó có thể được phát triển, Tiến sĩ Kelly Bulkeley cho biết, ông là một nhà nghiên cứu giấc mơ và học giả tham cứu tại Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Thần Học ở Berkley, California. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho những người bị những cơn ác mộng tái diễn, ông nói. Tiến sĩ Bulkeley gợi ý người ta tự động viên mình trước khi đi ngủ bằng cách nói: “Nếu tôi có giấc mơ đó một lần nữa, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ nó chỉ là một giấc mơ, và nhận thức được điều đó." Khi bạn tìm hiểu để biết rằng bạn đang mơ - trong một giấc mơ - bạn không chỉ có sức mạnh để điều khiển mình thoát khỏi con quái vật và vào vòng tay của Brad Pitt, ví dụ như vậy, mà bạn còn có thể huấn luyện tâm trí của mình để tránh những cơn ác mộng ngay từ đầu”.

 

9. You don’t have to be asleep to dream.

9. Bạn chẳng cần phải ngủ mới mơ được

 

Turns out, you can dream at your desk at work, in the car, even at your kid’s soccer game. Wakeful dreaming—not to be confused with daydreaming—is real and somewhat easy to do, says Dr. Bulkeley; it just involves tapping into your active imagination. The first step is to think about a recent dream you had (preferably a good one!). “Find a quiet contemplative place and bring a dream that you remember back into your waking awareness and let it unfold,” he says. “Let the dream re-energize.” Wakeful dreaming can be used as a relaxation tool, but Dr. Bulkeley says it can also help your mind process a puzzling dream. “It creates a more fluid interaction between unconscious parts of the mind and wakeful parts of the mind,” he says.

Hóa ra, bạn có thể mơ tại bàn của bạn ở chỗ làm, trong xe, thậm chí ở trận bóng đá của con bạn. Mơ khi thức – không nên nhầm lẫn với mơ mộng - là có thật và có phần dễ thực hiện, theo tiến sĩ Bulkeley, nó chỉ liên quan đến khai thác vào trí tưởng tượng chủ động của bạn. Bước đầu tiên là nghĩ về giấc mơ bạn có gần đây (một giấc mơ đẹp thì tốt hơn!). “Tìm một nơi yên tĩnh và chiêm nghiệm lại một giấc mơ mà bạn nhớ khi thức và để cho nó diễn ra” ‘, ông nói. “Hãy để giấc mơ tái tiếp sinh lực.” Mơ khi thức có thể được sử dụng như một công cụ thư giãn, nhưng Tiến sĩ Bulkeley nói nó cũng có thể giúp tâm trí của bạn xử lý một giấc mơ khó hiểu. “Nó tạo ra một sự tương tác uyển chuyển hơn giữa các phần vô thức và các phần tỉnh táo của tâm trí” , ông nói.


 

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan