Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Thương Mại Điện Tử Di Động Phất Lên Ở Việt Nam


Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

 

Các chuyên gia dự đoán rằng: thương mại điện tử di động hay m-commerce sẽ sớm bùng nổ tại Việt Nam nhờ số lượng điện thoại di động ngày càng tăng và sự phát triển nhanh của internet.

Mobile electronic commerce or m-commerce is soon set to take off in Viet Nam thanks to the increasing number of mobile phones and rapid internet development, experts have predicted.

 

Theo một báo cáo của Google Việt Nam, các thiết bị di động đã thúc đẩy một sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng.

According to a report by Google Viet Nam, mobile devices have driven a major shift in consumer behavior.

 

Bài báo này cho biết một người Việt trung bình cầm lên và nhìn vào điện thoại di động của họ 150 lần một ngày, hoặc nhiều hơn 10 lần trong một giờ.

It said a Vietnamese on average picks up and looks at their mobile phone 150 times a day, or more than 10 times an hour.

 

Hơn nữa, người dưới 35 tuổi hiện nay sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn so với máy tính.

Furthermore, more people under 35 now use smartphones than computers.

 

Điều này có tác động rất lớn đến m-commerce kể từ khi người dùng tìm kiếm thông tin và nội dung cụ thể, công ty cho biết.

This has a tremendous impact on m-commerce since users are seeking specific information and content, the company said.

Hình ảnh minh họa

Bên lề một hội nghị về m-commerce tổ chức tại TP HCM, Ông Nitin Gajria, giám đốc kinh doanh thị trường Việt Nam của Google, nói với Việt Nam News rằng ông thực sự lạc quan về m-commerce trong nước.

On the sidelines of a conference on m-commerce held in HCM City on Wednesday, Nitin Gajria, Viet Nam country manager for Google, told Viet Nam News that he is really optimistic about m-commerce in the country.

 

“Những gì tôi đang thực sự được khuyến khích là bởi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng để nó có thể phát triển một cách nhanh chóng. 3G phủ sóng toàn quốc và điện thoại là đang trở nên rẻ hơn.

“What I am really encouraged by is that the infrastructure is already in place so that it can grow very quickly. Third-generation (3G) coverage is nationwide and phones are getting cheaper.

 

“Dung lượng tương đối rẻ so với phần còn lại của các thị trường trong khu vực. Vì vậy, tất cả những điều kiện tuyệt vời này rất tốt cho sự thâm nhập Internet nhằm phát triển mạnh và rất nhanh chóng. Và điều đó mang lại cho tôi sự khích lệ lớn đối với tất cả mọi thứ được thực hiện với internet, bao gồm m-commerce.”

“Data is already relatively cheap compared to the rest of the markets in the region. So all of these are great conditions for internet penetration to grow quite dramatically very quickly. And that gives me great encouragement for everything that has to do with the internet, including m-commerce.”

 

Theo khảo sát mua sắm trên di động mới nhất của MasterCard, hơn 51% người Việt Nam tham gia cuộc khảo sát trong năm ngoái đã thực hiện mua hàng bằng điện thoại thông minh của họ, tăng từ 45,2% trong năm 2014.

According to MasterCard’s latest mobile shopping survey, more than 51 per cent of Vietnamese participating in the survey made purchases using their smartphones last year, up from 45.2 per cent in 2014.

 

Cuộc khảo sát dựa trên các cuộc phỏng vấn diễn ra giữa tháng mười và tháng mười hai năm ngoái với 8.500 người tham gia trong độ tuổi từ 18-64 trên 14 thị trường trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có 500 người trả lời từ Việt Nam.

The survey is based on interviews that took place between October and December last year with 8,500 participants aged 18-64 across 14 markets in Asia Pacific, including 500 respondents from Viet Nam.

 

Các thị trường bao gồm Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Malaysia, New Zealand, Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông, Indonesia, Singapore, Ấn Độ và Philippines.

The markets include Thailand, China, Japan, Korea, Australia, Malaysia, New Zealand, Taiwan, Viet Nam, Hong Kong, Indonesia, Singapore, India and the Philippines.

 

Quần áo và phụ kiện thời trang, quà tặng và đồ chơi và các ứng dụng di động là những sản phẩm được mua bán nhiều nhất qua điện thoại di động trong cả nước.

Clothes and fashion accessories, gifts and toys and mobile apps are the most mobile shopping purchases in the country.

 

Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng Ấn Độ đứng đầu trong khu vực về tỷ lệ tăng trưởng, với số lượng người mua sắm trên điện thoại thông minh tăng 29,3% từ hai năm trước, theo sau là Singapore (17,1%) và Việt Nam (16,8%).

The survey also revealed that India topped the region in growth rates, with the number of people shopping on smartphones rising by 29.3 per cent from two years ago, followed by Singapore (17.1 per cent) and Viet Nam (16.8 per cent).

 

Ông Lê Xuân Long, giám đốc tiếp thị của thị trường trực tuyến Lazada Việt Nam cho biết: “Mỗi ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng Internet thông qua điện thoại di động.”

Le Xuan Long, marketing director of online marketplace Lazada Viet Nam, said, “Every day more and more customers use the internet through mobile phones.”

 

Công nghệ đang phát triển, do đó các trang trình duyệt trên điện thoại di động sẽ phù hợp với các ứng dụng di động, ông nói thêm.

Technologies are developing and so websites browsed on mobile phones will match mobile applications, he added.

 

“Đối với Lazada, 60% giá trị giao dịch là thông qua điện thoại di động. Con số này sẽ tăng đến 80% vào năm 2020. “

“For Lazada, 60 per cent of trading value is through mobile phones. The p is set to increase to 80 per cent by 2020.”

 

Bạn đã sẵn sàng?

Are you ready?

 

Đối với nhiều công ty, m-commerce là một khái niệm mới mặc dù người tiêu dùng Việt đã quá thích thú với nó trong một khoảng thời gian lâu dài, họ sử dụng điện thoại của mình mỗi ngày để truy cập vào các trang web mua sắm, xem video quảng cáo trên YouTube và Facebook và mua các sản phẩm và dịch vụ.

For many companies, m-commerce is a new concept though Vietnamese consumers have indulged in it for long, using their phones every day to access shopping sites, watching advertising videos on YouTube and Facebook and buying products and services.

 

Nhu cầu đã tăng lên nhưng nhiều công ty dường như chưa sẵn sàng với nó mà vẫn tập trung vào các dạng máy tính để bàn.

Demand has shot up but companies do not seem ready with many remaining focused on the desktop.

 

Chỉ có một vài công ty đang phát triển các ứng dụng di động.

Only a few companies are developing mobile applications.

 

Lazada cho biết họ đã phát triển phiên bản 2.0 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng thông qua các thiết bị di động.

Lazada said it has developed an App 2.0 version to meet the increasing demand through mobile devices.

 

Ông Long cho biết, số tiền cần thiết để phát triển các ứng dụng không phải là nhỏ và cho rằng đó là lý do tại sao nhiều công ty không muốn đầu tư vào m-commerce.

Long said the money required to develop the application was not small and thought that was the reason why many companies are reluctant to invest in m-commerce.

 

Nhưng ông lạc quan rằng với những người tiên phong như Lazada, những người khác sẽ làm theo một cách phù hợp và thị trường sẽ bùng nổ.

But he was optimistic that with pioneers like Lazada coming to the market, others would follow suit and the market would boom.

 

Ông Gajria nói với các công ty Việt Nam rằng: "Để mắt đến những gì mà người dùng của họ muốn. Tôi nghĩ rằng, một, rõ ràng là phải tìm kiếm trên toàn thế giới những thực tiễn tốt nhất, quan sát việc áp dụng lại thực tiễn tốt nhất trên toàn thế giới. Nhưng không chỉ mù quáng áp dụng những thực tiễn tốt nhất; chỉnh sửa nó cho phù hợp với người dùng của bạn tại Việt Nam.

Gajria told Vietnamese companies: “Keep an eye out for what their users want. I think, one, is obviously to look out around the world for best practices, look to reapply best practices from around the world. But don’t just blindly reapply best practices; customize it for your users in Viet Nam.

 

“Chỉ cần chọn từ những gì thị trường phương Tây đang làm có thể không hoạt động tại thị trường của chúng tôi, trong việc phát triển thị trường.

“Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu được những gì người dùng của bạn muốn. Và cung cấp một trải nghiệm tuyệt vời tuyệt vời. “

“Just picking up what western markets are doing may not work in our markets, in developing markets.

“So it is important to understand what your users want. And deliver a great, fantastic experience.”


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan