Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Freya Stark - Nhà Thám Hiểm Và Nhà Văn

11
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Freya Stark travelled to many areas of the Middle East, often alone. Frey Stark was an explorer who lived during a time when explorers were regarded as heroes.

Freya Stark đã thường xuyên tự mình khám phá nhiều vùng đất ở Trung Đông. Freya Stark là một nhà thám hiểm – người đã sống trong khoảng thời gian mà các nhà thám hiểm được xem là những người hùng.

She travelled to distant areas of the Middle East, where few Europeans – especially women – had travelled before. She also travelled extensively in Turkey, Greece, Italy, Nepal and Afghanistan.

Bà đã đi qua những vùng đất xa xôi ở Trung Đông – nơi rất ít người châu Âu, đặc biệt là phụ nữ đã từng đến trước đây. Bà cũng đã đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hi Lạp, Nepal và Afghanistan.

tham-hiem.jpg

Stark was born in Paris in 1893. Although she had no formal education as a child, she moved about with her artist parents and learned French, German and Italian.

Stark sinh năm 1893 tại Paris. Mặc dù không được học hành chính thức như những đứa trẻ khác, nhưng bà đã chu du cùng với bố mẹ là nhữ nghệ sĩ và bà đã được học tiếng Pháp, Đức và Ý.

She entered London University in 1912, but at the start of World War I, she joined the nurse corps and was sent to Italy. After the war, she returned to London and attended the School of Oriental Studies.

Bà đã học Đại học London năm 1912, nhưng khi Thế chiến thứ nhất bắt đầu, bà tham gia làm quân y và chuyển đến Ý. Sau chiến tranh, bà quay lại London và học tại trường Đông phương học.

Her studies there led to extensive travel in the Middle Studies, enabling her to eventually become fluent in Persian, Russian and Turkish.

Việc học ở đây đã đưa bà đến những phần nghiên cứu mở rộng tới các vùng thuộc Trung Đông, tạo điều kiện để  bà thông thạo tiếng Ba Tư, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Stark became well known as a traveller and explorer in the Middle East. She travelled to the Lebanon in 1927 at the age of 33 when she had saved enough money, and while there, she studied Arabic.

Stark được biết đến rộng rãi như một nhà du hành và nhà thám hiểm ở Trung Đông. Khi dành dụm đủ tiền, bà đến Lebanon năm 1927, khi ấy bà 33 tuổi và thời gian này, bà đã học tiếng Ả rập.

In 1928, she travelled by donkey to the Jebel Druze, a mountainous area in Syria. during another trip, she went to a distant region of the Elburz, a mountain range in Iran, where she made a map.

Năm 1928, bà cưỡi lừa đến Jebel Druze, một ngọn núi ở Syria. Trong một chuyến đi khác, bà đã đến vùng đất xa xôi thuộc Elburz, một ngọn núi ở Iran, ở đây bà đã vẽ nên một bản đồ.

She was searching for information about an ancient Muslim sect known as the Assassins, which she wrote about in Valley of the Assassins (1934), a classic for which she was awarded a Gold Medal by Royal Geographic Society.

Bà đã tìm kiếm thông tin về một di sản Hồi giáo được biết đến như những sát thủ, những điều mà bà đã viết trong cuốn 'Thung lũng của những sát thủ' (1934), một tác phẩm kinh điển mà bà đã đạt huy chương vàng do Hiệp hội địa lý hoàng gia trao tặng.

For the next 12 years, she continued her career as a traveller and writer, establishing a style which combined an account of her journey with personal commentary on the people, places, customs, history and politics of the Middle East.

Trong suốt 12 năm sau đó, bà tiếp tục sự nghiệp du hành và viết lách, tạo nên một phong cách kết hợp một tính toán sau những chuyến đi của bà cùng những bình luận cá nhân về con người, những vùng đất, phong tục, lịch sử và những hoạt động chính trị ở Trung Đông.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan