Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

9 Loài Côn Trùng Gây Khó Chịu Nhất

09
01/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

As much as I like insects, I'll slap a mosquito without thinking twice. Sure, they all have a place in the bigger scheme of things, but some insects can be really annoying. If it buzzes your ears incessantly, persists in biting you, or takes up residence in your home, you're probably not feeling the love for that particular insect. Based on a very unscientific poll, these are the nine insects people find most annoying.

Mặc dù tôi rất thích côn trùng, nhưng tôi sẽ đập muỗi không chút do dự. Dĩ nhiên là mọi loài đều đóng một vai trò gì đó trong tự nhiên, nhưng một số côn trùng thật sự rất gây khó chịu. Nếu nó cứ vo ve không ngừng bên tai bạn, cố cắn bạn cho được, hoặc tấn công nhà bạn, thì có lẽ bạn sẽ chẳng ưa nó chút nào. Dựa trên một cuộc thăm dò rất phổ thông, đây là 9 loài côn trùng khiến mọi người thấy khó chịu nhất.

Mosquito.jpg

1. Mosquitoes

1. Muỗi

Why Mosquitoes Annoy Us:  itchy, red bites ; annoying buzzing sounds; carriers of disease

Lý do muỗi khiến chúng ta khó chịu: Vết đốt gây đỏ và ngứa Âm thanh vo ve khó chịu Vật chủ mang mầm bệnh

Female mosquitoes need blood to develop and lay their eggs, and really don't mean anything personal when they attack. That's no consolation if you're the one being bitten, of course. The mosquito bite itself isn't horribly painful, and may even go unnoticed. The truly annoying part of being a mosquito meal comes in the hours and days to follow, when those red, itchy bumps make us reach for the calamine lotion. As an added annoyance, mosquitoes like to buzz around your head, letting you know another bite is coming shortly.

Muỗi cái cần máu để phát triển và đẻ trứng, và thực sự không có ác ý gì khi nó tấn công bạn. Hẳn là điều đó chẳng an ủi được gì một khi bạn bị muỗi cắn. Bản thân vết muỗi đốt không gây đau đớn nhiều và thậm chí có thể bạn còn không chú ý đến. Và phần thực sự khó chịu sau khi bị muỗi đốt là trong những giờ và ngày tiếp theo, khi những nốt phồng đỏ ngứa khiến chúng ta phải dùng đến thuốc xức Calamine. Càng khó chịu thêm khi chúng cứ vo ve quanh đầu bạn, khiến bạn biết rằng lại sắp bị muỗi đốt nữa.

2. Fleas

2. Bọ chét

Why Fleas Annoy Us: - tough-to-tackle infestations - itchy bites on pets and people

Tại sao bọ chét làm chúng ta bực bội: khó diệt cắn gây ngứa trên vật nuôi và con người

If you ask Fido or Fluffy, fleas are the most annoying insect of all. Both flea sexes live on blood, and man's best friend can quickly be covered in scabby bites. Even more annoying, fleas drop their eggs to the ground as your pet walks around, so a few fleas quickly becomes a houseful of fleas. Once your home is infested, it takes a war on many fronts to destroy the enemy insects. Oh, and if you live in an apartment building or townhouse, there's a good chance you'll share your fleas with the neighbors, too.

Nếu bạn hỏi Fido hay Fluffy thì câu trả lời của chúng là bọ chét là loài côn trùng gây khó chịu nhất. Cả bọ chét đực và cái đều hút máu, và con chó sẽ có thể nhanh chóng bị bọ chét cắn trên toàn thân. Còn bực mình hơn bởi bọ chét thả trứng xuống đất khi thú cưng của bạn đi trong nhà, do đó, một vài con bọ chét nhanh chóng trở thành một nhà đầy bọ chét. Một khi nhà của bạn đã bị bọ chét thì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể diệt sạch hoàn toàn kẻ thù là loài côn trùng này. Và nếu bạn ở chung cư hoặc nhà phố, thì rất có thể bạn sẽ lây bọ chét cho cả hàng xóm của mình nữa đấy.

3. No-See-Ums

3. Ruồi hút máu

Why No-See-Ums Annoy Us: painful bites group attacks

Tại sao ruồi hút máu gây phiền toái: cắn đau tấn công nhóm

No-see-ums can take the fun out of a hike or camping trip pretty quickly. The name no-see-um is just one nickname for the biting midge; some people call these nuisances punkies, sandflies, or midgies. Whatever the name, these insects do have the annoying habit of biting us – hard. Biting midges use highly specialized mouthparts to grasp your skin, puncture a hole in you, spit some saliva into the wound, and feed on your blood. No-see-ums live near water, since their larvae are aquatic. They're so tiny they can pass right through ordinary window screens – thus the name "no-see-um."

Ruồi hút máu có thể khiến chuyến cắm trại hoặc dã ngoại đường trường mất vui một cách nhanh chóng. Tên No-See-Ums chỉ là một biệt danh của ruồi hút máu; chúng còn có những tên gọi khác như là nuisances punkies, sandflies (ruồi cát), hay midgies. Dù được gọi là gì đi nữa thì loài côn trùng này cũng có thói quen gây khó chịu cho con người: chúng cắn rất đau. Ruồi hút máu sử dụng cái miệng chuyên dụng của chúng để túm lấy da bạn, làm thủng một lỗ trên da, nhổ một ít nước bọt vào trong vết thương và hút máu của bạn. Ruồi hút máu sống gần nước, vì ấu trùng của chúng là loài thủy sinh. Chúng nhỏ đến nỗi có thể vượt qua các mắc lưới cửa sổ thông thường – nên được đặt cho cái tên là “no-see-um”.

4. House Flies

4. Ruồi nhà

Why House Flies Annoy Us: nasty habits tendency to hang out on our food disease carriers

Lý do ruồi nhà gây khó chịu: thói quen khó chịu hay đậu trên thức ăn của chúng ta mang mầm bệnh

Nearly every meal I've eaten outdoors has been a choreographed ballet of biting my food and then swatting away the flies trying to land on my food. Flies don't learn, it seems. No matter how many times you swat them away, they come back. House flies do come indoors, too, of course, and transmit quite a few diseases, so they aren't insects you really want around. What makes house flies truly annoying pests is their habit of regurgitating and excreting each and every time they land. House flies feed on all kinds of lovely things like excrement and open wounds. Then they land on your arm and let it all out, from both ends.

Hầu như mọi bữa ăn ngoài trời, tôi đều phải hươ chân múa tay như múa ba-lê để đuổi đám ruồi cố xông vào đậu lên thức ăn. Dường như lũ ruồi không học được gì cả! Dù bạn đuổi chúng đi bao nhiêu lần, chúng vẫn quay lại. Dĩ nhiên ruồi nhà cũng có cả trong nhà, và làm lan truyền khá nhiều bệnh, vì thế chúng hẳn không phải là loài côn trùng mà bạn thích có ở quanh mình. Ruồi nhà thật sự là loài sâu bọ gây khó chịu bởi chính thói quen nhai lại và bài ​​tiết mỗi khi đậu của chúng. Ruồi nhà ăn mọi thứ “hấp dẫn” như phân và vết thương hở. Sau đó, chúng đậu lên tay bạn và vừa nhè ra vừa bài tiết ra các chất đó!

ant.jpg

5. Ants

5. Kiến

Why Ants Annoy Us: kitchen invasions touch-to-tackle infestations large colonies

Vì sao kiến phiền toái: tấn công nhà bếp khó diệt hết có mặt khắp nơi

Ants come in many flavors: Pharoah, fire, thief, carpenter, odorous, crazy, little black, and more. Ants annoy us by appearing, uninvited, in our homes and refusing to leave. Worse yet, ants often lay pheromone trails to the food source they have discovered, effectively inviting all their friends to the party. Some ants go beyond annoying, actually damaging our homes or possessions. Carpenter ants make nests in the structural timbers of buildings, while crazy rasberry ants are known for wandering into appliances and causing electrical shorts. Odorous house ants leave a foul smell behind when you crush them - the ultimate revenge.

Có rất nhiều loài kiến: kiến Pharoah, kiến lửa, kiến vàng, kiến đục gỗ, kiến hôi, kiến điên, kiến đen nhỏ và nhiều nữa. Kiến khiến chúng ta phát bực bởi không mời mà đến, và ở lì trong nhà chúng ta. Tệ hơn nữa là kiến thường tiết ra chất dịch đánh dấu đường đến thức ăn mà chúng khám phá được, rất hiệu quả để thông báo cho đồng loại của chúng cùng đến thưởng thức. Một số loài kiến thậm chí còn thật sự gây hại cho nhà cửa hoặc tài sản của chúng ta. Kiến đục gỗ làm tổ trong gỗ xây dựng của các tòa nhà, trong khi kiến điên Raspberry nổi tiếng vì hay bò vào trong các thiết bị và làm đoản mạch điện. Kiến hôi trong nhà để lại một mùi hôi sau khi bị bạn đè nát - sự trả thù cuối cùng của chúng.

6. Biting Flies

6. Ruồi cắn (ruồi đầu xanh)

Why Biting Flies Annoy Us: painful bites persistent attacks

Tại sao ruồi đầu xanh gây khó chịu: cắn đau tấn công dai dẳng

I once quit a job because of biting flies. While knocking on doors for an environmental group, I found myself literally covered in greenhead flies, all of them biting me. I dropped my clipboard and resigned. Biting flies include horse flies, deer flies, and other members of the Tabanid family. Biting flies feed on mammal blood, usually during the daylight hours, which is precisely when you are likely to be outdoors enjoying yourself. Repellents do little or nothing to stop their feasting, since flies primarily use visual clues to find their targets.

Tôi từng bỏ việc bởi lũ ruồi này. Khi đến xin việc trong một nhóm hoạt động môi trường, tôi phát hiện cả người mình bị lũ ruồi đầu xanh này bâu đặc, và chúng cắn tôi. Tôi đánh rơi cả bìa hồ sơ của mình và từ bỏ công việc. Ruồi cắn bao gồm ruồi ngựa, ruồi nai, và các loài khác thuộc họ ruồi Tabanid. Ruồi cắn hút máu động vật có vú, thường là vào ban ngày, đó chính là khi bạn thường hay ra ngoài trời. Đuổi chúng cũng chẳng hiệu quả gì nhiều, bởi vì ruồi đầu xanh dùng thị giác để tìm mục tiêu của chúng.

7. Bed Bugs

7. Rệp

Why Bed Bugs Annoy Us: sneak attacks while we're sleeping tough-to-tackle infestations really itchy bites

Lý do rệp gây khó chịu: tấn công lén khi chúng ta đang ngủ khó diệt sạch cắn rất ngứa

They're baa-ack! Bed bugs were thought to be a pest of the past, but recently they've been turning up in apartments and condos all over the place. Nobody's rolling out the welcome mat for these nasty critters, which feed on our blood while we sleep. Bed bugs may be happily feeding on you for weeks before you start to feel the effects. When a bed bug bites, it leaves a little of its saliva behind under your skin. Over time, your body becomes sensitized, and you start to experience itchy allergic reactions. Like fleas, bed bugs are notoriously difficult to get rid of, and can quickly spread to adjoining residences.

Chúng đã trở lại! Rệp được cho là một dịch hại của quá khứ, nhưng gần đây chúng đã xuất hiện trở lại ở các căn hộ, chung cư và khắp mọi nơi. Không ai ưa thích gì những sinh vật gây khó chịu, bởi chúng hút máu của chúng ta trong khi chúng ta ngủ. Rệp có thể sung sướng hút máu bạn cả vài tuần trước khi bạn bắt đầu nhận thấy. Khi rệp cắn, nó để lại một chút nước bọt của nó dưới da bạn. Dần dà, cơ thể của bạn trở nên nhạy cảm, và bạn bắt đầu gặp phản ứng dị ứng ngứa. Như bọ chét, rệp nổi tiếng là khó diệt sạch, và có thể nhanh chóng lây lan sang các khu dân cư liền kề.

8. Cockroaches

8. Gián

Why Cockroaches Annoy Us: prolific breeders disease carriers allergy agents

Lý do gián gây khó chịu: sinh sôi quá nhanh mang mầm bệnh gây dị ứng

Cockroaches are just plain gross. There's something unnerving about turning on a light in the middle of the night, and seeing dozens of creepy looking insects running for cover. You just can't help but wonder what they were doing. Unlike many home invaders, cockroaches stay year-round, meaning some form of intervention will be needed to keep your home from being overrun. Cockroaches are known to carry disease-causing organisms, and are second only to dust for causes of allergy attacks in the home.

Gián thật sự là gớm guốc. Còn gì đáng sợ hơn khi bạn bật đèn lên trong đêm, và nhìn thấy hàng chục con côn trùng đáng sợ này đang chạy tìm chỗ trốn. Chắc hẳn bạn phải tự hỏi là chúng đang làm gì. Khác với những loài sâu bọ trong nhà khác, gián có mặt quanh năm suốt tháng, tức bạn cần phải làm gì đó để nhà bạn không bị lúc nhúc gián. Gián được cho là mang sinh vật gây bệnh, và là nguyên nhân gây dị ứng trong nhà chỉ xếp sau bụi.

9. Ticks

9. Ve

Why Ticks Annoy Us: hard to remove sneak attacks bloodsuckers

Lý do ve gây khó chịu: khó tiêu diệt tấn công lén lút hút máu

Ticks are opportunistic, waiting in the tall grass for a hapless human to pass by. As soon as a tick senses the movement of some living thing brushing against its perch, it dashes to hitch a ride. The nasty hanger-on then tries to make its way to a warm, moist place on your body (no more explanation needed). If you're lucky, you'll find the hideaway before it penetrates your skin and blows up like a balloon on your blood. Some ticks, which are arachnids and not insects, carry serious diseases. The blacklegged tick, aka deer tick, transmits Lyme disease and is so small it can pass for a freckle.

Ve là những kẻ cơ hội, chúng chờ sẵn trong đám cỏ cao, và khi một người không may đi ngang qua, chúng sẽ bám ngay lấy. Ngay khi ve phát hiện chuyển động của một sinh vật sống ngang gần qua chỗ nó đang ẩn nấu, nó liền bám ngay lấy họ. Và con vật ký sinh đáng ghét này sẽ tìm cách chui vào một nơi ấm áp, ẩm ướt trên cơ thể bạn (bạn tự hiểu nhé). Nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm thấy nó trước khi nó chui vào da và hút máu bạn rồi phồng to lên như một quả bóng. Một số loài ve, thuộc lớp nhện chứ không phải côn trùng, mang các bệnh nguy hiểm. Loài ve chân đen, cũng gọi là bọ ve sống ở nai, truyền bệnh Lyme (bệnh nhiễm khuẩn do ve gây ra, triệu chứng là nhức đầu, sốt, phát ban, viêm khớp, để lâu có thể bị rối loạn thần kinh kinh niên), và nhỏ đến nỗi trông nó giống như một nốt tàn nhang.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan