Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Điều Gì Với Người Mỹ Còn Đáng Sợ Hơn Khủng Bố?

23
10/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

What Americans Fear More Than Terrorists?

Điều gì với người Mỹ còn đáng sợ hơn khủng bố?

tin tức dịch thuật song ngữ.jpg

Americans are more afraid of U.S. government corruption than they are of potential terrorist attacks.

Đối với người Mỹ, tình trạng tham nhũng chính phủ còn đáng sợ hơn cả nguy cơ bị khủng bố tấn công.

According to a Chapman University survey, 58 percent of people say they were either afraid or very afraid of corruption on the part of government officials, while 44.4 percent report fearing man-made disasters such as a terrorist attack.

Theo kết quả khảo sát do trường Đại học Chapman tiến hành thì 58% số người được hỏi nằm trong mức độ sợ hoặc rất sợ nạn tham nhũng của các cơ quan chính phủ, trong khi 44,4% khác thì nhận định họ sợ những thảm họa do con người gây ra như khủng bố.

Government corruption tops a list of 88 potential fears and anxieties that 1,541 people from across the country were asked about.

Đối với 1541 người tại Mỹ tham gia khảo sát thì tham nhũng chính phủ đứng top đầu trong danh sách 88 nỗi sợ và lo lắng tiềm tàng của con người.

Almost half of Americans say they fear cyber terrorism and having their online information tracked by the government and corporations.

Gần nửa người sinh sống tại Mỹ cho biết họ sợ bị khủng bố mạng hay bị chính phủ và các tổ chức theo dõi các thông tin trực tuyến của mình.

The survey broke fear down into 10 major domains, including categories such as crime, personal anxieties and technology, as well as man-made and natural disasters.

Bản khảo sát chia nỗi sợ hãi theo 10 lĩnh vực chính, bao gồm các nhóm như tội phạm, những mối lo ngại cá nhân và công nghệ, cũng như thiên tai và thảm họa nhân tạo.

The other top 10 fears include corporate tracking of personal information, terror attacks, bio-warfare, identity theft, running out of money and credit card fraud.

Nằm trong danh sách 10 nỗi sợ lớn nhất này còn có việc bị các tổ chức theo dõi thông tin cá nhân, khủng bố, chiến tranh sinh học, trộm cắp danh tính, hết tiền hay mạo nhận thẻ tín dụng.

Ultimately people seem to be more afraid of disasters created by man than those nature dishes out.

Sau cùng thì con người có vẻ lo ngại những thảm họa do con người gây ra hơn nhiều so với thiên tai.

The most-feared natural disasters are pandemics, rather than hurricanes or earthquakes, and when it comes to personal anxieties, fear of reptiles tops the list. Global warming is the main environmental concern and when it comes to daily life, death is what people fear the most.

Thiên tai mà con người sợ nhất phải kể đến là đại dịch chứ không phải bão táp hay động đất. Còn đứng đầu trong danh sách những nỗi sợ cá nhân chính là sợ các loài bò sát. Đề cập đến vấn đề môi trường, con người quan tâm nhất chính là tình trạng nóng lên toàn cầu trong khi cái chết lại là thứ con người sợ nhất trong cuộc sống đời thường.

Other fears include war, heights, insects, loneliness and the dark.

Những nỗi sợ khác được ghi nhận bao gồm chiến tranh, vấn đề về chiều cao, côn trùng, đơn độc và bóng tối.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan