Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Câu Chuyện Khó Tin Về Hai Mẩu Sô Cô La Trong Trại Giam Tập Trung

12
10/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

An Incredible Story of Two Pieces of Chocolate in a Concentration Camp

Here's an incredible tale from Human, a documentary film made by interviewing over 2,000 people. Each person in Human has something to say that's worth listening to - like the convicted murderer who tears up speaking about meeting the mother and grandmother of the woman and child he killed, or the young woman who prayed to God every day to make her straight.

Đây là câu chuyện khó tin trong phim “Loài người - Human”, một phim tài liệu quay lại màn phỏng vấn hơn 2000 người. Mỗi câu chuyện của một người trong phim Human đều là những chia sẻ đáng nghe - như tên tử tù sát nhân khóc lóc chia sẻ về cuộc gặp  gỡ với mẹ và bà nội của người phụ nữ cùng đứa trẻ mà y đã sát hại, hay câu chuyện về người phụ nữ trẻ cầu nguyện trước Chúa mong mình sống ngay thẳng mỗi ngày.

But perhaps no story is as moving as this extraordinary tale of survival, told by an extraordinary 82-year-old survivor of a concentration camp.

Nhưng có lẽ không câu chuyện nào trong số đó có thể cảm động như câu chuyện khó tin về sự sống của một bà lão 82 tuổi trong trại.

The four-minute clip features French-Jewish Francine Christophe, who was born in 1933, the year Hitler came to power. Growing up, she had to wear the Star of David on her lapel to identify her as a Jew. At eight, she found herself in the Bergen-Belsen concentration camp in Nazi Germany - the same camp that Anne Frank and her sister died in. But Francine Christophe's story has a happier ending than Anne Frank's, even though it will likely make you reach for the box of tissues.

Đoạn phim ngắn dài 4 phút này là của một bà lão người  Pháp gốc Do Thái, Francine Christophe, sinh năm 1933, đúng năm Hitler lên nắm quyền. Từ thuở thiếu thời, bà đã phải  mặc trang phục gắn hình Ngôi sao David  trên ve áo để  phân biệt mình là người Do Thái. Lên 8, bà bị bắt giam trong trại Bergen - Belsen của Quốc xã Đức, cùng trại nơi Anne Frank và chị gái đã chết. Nhưng câu chuyện của Francine Christophe lại kết thúc có hậu hơn Anne Frank, dù cho câu chuyện cảm động đó sẽ lấy đi của bạn không ít nước mắt.

Her story begins in the Belsen camp but ends several decades later, in the most inspiring manner possible. It involves a pregnant camp-mate, a newborn baby and two pieces of chocolate.

Câu chuyện của bà bắt đầu trong trại Belsen nhưng kết thúc vào vài thập kỉ sau đó,  theo cách truyền cảm hứng nhất có thể. Đó là câu chuyện về một chị cùng phòng mang thai, một đứa trẻ mới sinh và hai mảnh sô cô la.

And that's all we're going to say about it. Watch till the end, you'll agree we need to hear more stories like this.

Và đó là tất cả những gì chúng tôi muốn chia sẻ. Hãy cùng xem đến tận cuối đoạn phim và bạn nhất định sẽ đồng ý với chúng tôi rằng cần có nhiều câu chuyện như thế xảy ra nữa.

Link clip: https://www.facebook.com/humanthemovie/videos/474883142683549/

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan