Tin tức song ngữ

Câu chuyện con ếch và chiếc hố

26
10/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Frogs

Con ếch

A group of frogs was traveling through the woods, and two of them fell into a deep pit.

Một bầy ếch đang di chuyển qua một khu rừng thì bỗng có hai con rơi xuống một chiếc hố khá sâu.

tin tức dịch thuật song ngữ con ếch.jpg

All the other frogs gathered around the pit. When they saw how deep the pit was, they told the two frogs that they were as good as dead.

Những con ếch còn lại vây quanh cái hố. Khi chúng nhìn thấy cái hố quá sâu, chúng khuyên hai con ếch nên chấp nhận cái chết.

The two frogs ignored the comments and tried to jump out of the pit with all of their might. The other frogs kept telling them to stop, that they were as good as dead.

Hai con ếch phớt lờ mọi lời bình luận xung quanh và cố gắng nhảy ra khỏi cái hố bằng tất cả nỗ lực của mình. Những con ếch còn lại tiếp tục khuyên chúng nên dừng lại và chấp nhận cái chết.

Finally, one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. He fell down and died.

Cuối cùng, một trong hai con ếch nghe theo những gì bầy ếch nói và bỏ cuộc. Nó ngã xuống và chết.

The other frog continued to jump as hard as he could. Once again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die.

Con ếch còn lại tiếp tục nhảy cao nhất có thể. Lại một lần nữa, cả bầy ếch la lên khuyên nó không nên tiếp tục cố gắng trong đau đớn nữa mà hãy chấp nhận số phận đi.

He jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?"

Con ếch thậm chí còn nhảy mạnh hơn nữa và cuối cùng nó đã thành công. Khi thấy nó thoát khỏi cái hố, những con ếch nói: “Mày không nghe thấy bọn tao nói gì à?”

The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time.

Con ếch giải thích rằng nó bị điếc. Nó nghĩ rằng mọi người đã cổ vũ nó nãy giờ.


Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan