Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Cà Phê Đen Có Thể Gây Rối Loạn Nhân Cách

21
10/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Cà phê đen có thể gây rối loạn nhân cách!?

According to a new study, people with a preference for bitter tastes (ie black coffee, celery, beer and tonic water) are more likely to be psychopaths!

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, những người có sở thích ăn và uống đồ có vị đắng (như cà phê đen, rau cần tây, bia và nước tăng lực) có nguy cơ cao bị rối loạn nhân cách.

tin tức dịch thuật song ngữ uống cà phê đen có nguy cơ rối loạn nhân cách.jpg

In the test, participants were asked to rate sweet, salty, bitter and sour items while answering personality questionnaires and a “Comprehensive Assessment of Sadistic Tendencies” to assess their personality for traits such as psychopathy and narcissism. One such question was: “Given enough provocation, I may hit someone”.

Trong một cuộc thi được tổ chức, người tham gia được yêu cầu đánh giá vị ngọt, mặn, đắng và chua của các đồ ăn đồng thời trả lời bảng câu hỏi về cá nhân cùng một “Bản đánh giá tổng quát về khuynh hướng bạo lực”. Mục đích của việc này là để nhận định tính cách những người tham gia về nhiều mặt như các bệnh về thần kinh và mức độ tự kiêu tự đại. Một trong những câu hỏi được đưa ra là: “Tôi sẽ đánh người nếu bị khiêu khích”.

The results of the study showed bitter taste preferences to be “positively associated with malevolent personality traits, with the most robust relation to everyday sadism and psychopathy”.

Kết quả nghiên cứu cho thấy sở thích ăn đồ đắng “có mối liên hệ mật thiết với các tính cách xấu, mà điển hình nhất là tính bạo dâm và rối loạn nhân cách.”

However, concerns have been raised by Gizmodo who say that participants were asked about their taste preferences rather than being given something to taste-test. On this basis, Gizmodo suggests that our perceptions of what we do and don’t like might differ from our actual preferences.

Tuy nhiên, Gizmodo đã đặt ra một nghi vấn rằng những người tham gia chỉ được yêu cầu cho biết mùi vị ưa thích của mình chứ không hề được thưởng thức trực tiếp mùi vị đó để đánh giá. Về mặt này, Gizmodo cho hay, nhận thức của con người về những thứ mình thích và không thích có thể khác xa với sở thích thực tế của chúng ta.

The study was published in the scientific journal Appetite.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học Appetite.

 

Công ty dịch thuật ABC - Mang đến cho bạn giải pháp dịch thuật chuyên nghiệp

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan