Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Từ khóa: 'tiếng Đức'

Dịch Thuật Tiếng Đức

02
04/2016

Dịch Thuật Tiếng Đức

Hiện nay, Đức đang là một trong những quốc gia hợp tác trao đổi văn hóa, giáo dục, thể thao, công nghệ kỹ thuật và các hoạt động ngoại thương mạnh mẽ với Việt Nam. Dịch Thuật ABC đã và đang phát triển dịch vụ dịch thuật tiếng Đức một cách chuyên nghiệp