Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Từ khóa: 'quản trị nhân sự'

Dịch Thuật Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Sự

27
06/2016

Dịch Thuật Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Sự

Bạn đang làm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, nhân lực? Bạn có vô số tài liệu cần dịch sang tiếng Anh và ngược lại. Bạn đang tìm một công ty dịch thuật chuyên ngành quản trị nhân sự, nhân lực cho tài liệu của mình?