Từ khóa: 'bao dong'

Thực trạng đáng báo động của lĩnh vực dịch thuật văn học

13
09/2015

Thực trạng đáng báo động của lĩnh vực dịch thuật văn học

Xuất hiện từ rât lâu, dịch vụ dịch thuật văn học đã trở nên quen thuộc và là chiếc cầu nối giữa những tinh hoa văn học của những nền văn hóa khác nhau. Ở nước ta, rất nhiều những tác phẩm văn chương, những tiểu thuyết văn học kinh điển của nhân loại được du nhập thông qua con đường dịch vụ dịch thuật. Thế nhưng một điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay đó chính là đạo đức cũng như trình độ của...