Từ khóa: 'dich thuat word'

Dịch thuật kiểu Click and See trong Word 2010/2013

13
09/2015

Dịch thuật kiểu Click and See trong Word 2010/2013

Không cần cài đặt thêm phần mềm hỗ trợ, bạn có thể dùng chức năng Mini Translator trong Word 2010/2013 để dịch nhanh cụm từ hay đoạn văn bản theo kiểu "Click and See" thông qua bộ máy dịch thuật Bing Translator.