Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Tên Các Bộ Của Hoa Kỳ

18
07/2016

Người đăng: Hoa Đỗ

United States Department of Agriculture:

United States Department of Commerce:

United States Department of Defense:

United States Department of Education:

United States Department of Energy:

United States Department of Health & Human Services:

United States Department of Homeland Security:

United States Department of Housing & Urban Development:

United States Department of the Interior:

United States Department of Justice:

United States Department of Labor:

United States Department of State:

United States Department of Transportation:

United States Department of the Treasury:

United States Department of Veterans Affairs:

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Bộ Nội an Hoa Kỳ

Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ

Bộ Nội vụ Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Bộ Lao động Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Bộ Giao thông Hoa Kỳ

Bộ Ngân Khố/Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ

Công ty dịch thuật ABC đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Tags:

tin tức

Bài viết liên quan