Giới thiệu

Chính sách bảo mật

13
09/2015

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Giới thiệu

Đối với Dịch Thuật ABC, việc bảo vệ thông tin riêng tư cũng như các tài liệu của quý khách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần được thực hiện nghiêm chỉnh. Do đó, Dịch Thuật ABC luôn sử dụng công nghệ tiên tiến để quản lý và lưu trữ thông tin, dữ liệu của khách hàng, đảm bảo khách hàng sẽ luôn hài lòng, an tâm và thoải mái khi sử dụng các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp, chất lượng cao của chúng tôi mà không phải lo sợ đến vấn đề bị lộ thông tin hay dữ liệu quan trọng. Dưới đây là những chính sách chuẩn mực mà mọi nhân viên và cộng tác viên của Dịch Thuật ABC phải đảm bảo tuân thủ để bảo mật các thông tin về tài liệu của khách hàng.

chính sách bảo mật.jpg

Dữ liệu của quý khách sẽ hoàn toàn được bảo mật tại Dịch Thuật ABC

1. Nhân viên thuộc phòng dịch thuật không được liên hệ với cơ quan, cá nhân có liên quan đến tài liệu, dự án dịch bằng bất cứ hình thức nào. Tuyệt đối không tiết lộ nội dung trong tài liệu dịch với bất cứ ai.

2. Phòng dịch thuật sau khi hoàn thành bản dịch, phải chuyển toàn bộ tài liệu (bản gốc và bản dịch) cho bộ phận quản lý của Dịch Thuật ABC.

3. Trong vòng 10 ngày sau khi chuyển tài liệu cho khách hàng, ban quản lý dự án phải xoá/huỷ toàn bộ dữ liệu trên máy tính (hoặc bản nháp) nếu không có yêu cầu sửa chữa gì khác từ khách hàng. Việc xử lý, loại bỏ tất cả những tư liệu, giấy tờ liên quan đến khách hàng đều phải huỷ qua máy tài liệu. Các loại giấy tờ, thông tin, phần mềm in ấn vi tính đều không được mang ra khỏi trụ sở của Dịch Thuật ABC.

4. Dữ liệu nghiệp vụ của mỗi dự án đều được lưu trữ độc lập, dữ liệu giữa các dự án không được đan xen nhau mà phải tiến hành phân chia độc lập.

5. Tất cả các thông tin tài liệu của khách hàng đều được bảo mật tuyêt đối theo đúng tiêu chuẩn bảo mật. Khi chưa được sự đồng ý hoặc uỷ quyền bằng văn bản hoặc bằng email của khách hàng thì tất cả các nhân viên của Dịch Thuật ABC không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào không liên quan đến nghiệp vụ hoặc không được uỷ quyền. (Bên thứ ba này không giới hạn ở người đại diện, người liên hệ, bạn hàng hợp tác, người làm thuê hay cá nhân tham dự nào.)

6. Dịch Thuật ABC chỉ cho phép đội ngũ nhân viên trong dự án và khách hàng được biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Nhóm dự án bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

7. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ dịch thuật do Dịch Thuật ABC cung cấp. Ngoài ra, khi cần thêm thông tin chi tiết để giải thích nguyên tắc bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng thêm các nguyên tắc bảo mật bổ sung để mô tả cách xử lý bảo mật của các dịch vụ cụ thể.


 


Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944.555.000 & 0944.555.222

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan