Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Việt Nam Đứng Thứ 59 Trong Những Nước An Toàn: Theo Chỉ Số Hòa Bình Toàn Cầu

05
09/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Vietnam ranked 59th out of 163 countries and territories with a score of 1,906 in the Global Peace Index 2016 and 12th in Asia Pacific rankings.

Việt Nam được xếp thứ 59 trong 163 quốc gia và vùng lãnh thổ với chỉ số là 1,906 theo chỉ số Hòa bình toàn cầu 2016 và đứng thứ 12 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 

Among major countries, the UK was ranked 47th and the US 103rd.

Trong số các quốc gia lớn thì Anh xếp thứ 47 và Mỹ thứ 103

 

The Top 10 most peaceful countries were Iceland, Denmark, Austria, New Zealand, Portugal, the Czech Republic, Switzerland, Canada, Japan and Slovenia. The lowest ranking countries, from 159th to 163rd, were Somalia, Afghanistan, Iraq, South Sudan, and Syria.

Top 10 quốc gia an toàn nhất là Iceland, Đan Mạch, Australia, New Zealand, Bồ Đào Nha, Séc, Thụy Sĩ, Canada, Nhật và Slovenia. Những quốc gia ở vị trí thấp nhất từ 159 - 163 là Somalia, Afghanistan, Iraq, Nam Sudan và Syria.

Hình ảnh minh họa

According to The Independent newspaper in the UK, Vietnam was one of only ten countries in the world to experience no conflict.

Theo thời Báo Independent ở Anh thì Việt Nam là một trong 10 nước hiếm hoi trên thế giới không có xung đột.

 

Vietnam has received a number of global acknowledgments recently, such as being placed 10th on the list of 2016 Culinary Hotspots for Solo Travelers by TourBar.com, a travel website and app, while Hanoi was named among the world’s greatest cities for food by The Telegraph in the UK.

Gần đây, Việt Nam đã nhận được một vài công nhận toàn cầu như được TourBar.com, một trang web và ứng dụng du lịch xếp thứ 10 trong danh sách Culinary Hotspots cho Solo Travelers, trong khi đó Hà Nội được Telegraph ở Anh liệt kê trong danh sách những thành phố tuyệt vời nhất thế giới về các món ăn.

 

Vietnam has become a rising star in ASEAN tourism, causing concern among other countries.

Việt Nam là một ngôi sao đang nổi trong lĩnh vực du lịch ở ASEAN gây ra nhiều lo ngại cho các quốc gia khác.

 

On June 22 the Tourism Authority of Thailand (TAT) expressed its concern in the country’s media that Vietnam may draw more South Korean tourists away from the country. A TAT representative was quoted as saying that over the next five years Vietnam will be Thailand’s key rival for South Korean tourists.

Vào ngày 22 tháng 6 Tổng cục du lịch của Thái Lan  (TAT) đã bày tỏ sự quan tâm trên phương tiện truyền thông của quốc gia rằng Việt Nam có thể thu hút nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến thăm. Một đại diện của TAT  trích dẫn khi nói rằng trong 5 năm tiếp theo Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm của Thái Lan về việc thu hút khách du lịch Hàn Quốc.

 

In 2015, TAT said, South Korea tourists to Thailand stood at 1.37 million, up 22 per cent, while 114,740 South Korean tourists visited Vietnam, up 131 per cent.

Vào năm  2015, TAT đã phát biểu rằng khách du lịch Hàn Quốc đến Thái Lan  đạt 1.37 triệu người, tăng 22 phần trăm, trong khi đó có 114,740 khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, tăng 131 phần trăm.

 

According to the General Statistics Office (GSO), in the first five months there was a dramatic increase in Asian tourists to Vietnam, primarily from China, South Korea, Japan and Taiwan.  

Theo tổng cục thống kê (GSO), trong 5 tháng đầu năm nay số lượng khách du lịch Châu Á đến Việt Nam tăng một cách nhanh chóng, khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

 

Tourists from China totaled over 1.01 million, up 44.4 per cent, South Korea 631,263, up 31.4 per cent, and Japan 301,700, up 11.7 per cent up. Those from Taiwan, Malaysia, Thailand and Singapore totaled 202,000, 163,500, 119,700, and 99,700, rising 15.2 per cent, 18.4 per cent, 37.7 per cent and 15 per cent, respectively.

Tổng số khách du lịch đến từ Trung Quốc là hơn 1,01 triệu người, tăng 44,4 phần trăm, Hàn Quốc là 631,263, tăng 31,4 phần trăm và Nhật Bản là 301,700, tăng 11,7 phần trăm. Khách du lịch còn đến từ những nước khác như Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Singapore tổng số du khách lật lượt là 202,000, 163,000, 119,700 và 99,700 tăng 15,2%, 18,4 %, 37,7% và 15%.

 

The Vietnam Institute for Tourism Development Research said that, currently, Vietnam ranks 5th among ASEAN countries in international tourist arrivals, with 7.94 million a year. The number is only equal to 27 per cent of international tourists to Thailand (29.99 million), 31 per cent of those to Malaysia (25.7 million), and 52 per cent of those to Singapore (15.23 million).

Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Việt Nam cho biết, gần đây, Việt nam xếp thứ 5 trong các nước ASEAN về lượng khách du lịch quốc tế ghé thăm, với 7,94 triệu người một năm. Con số chỉ bằng 27% khách du lịch quốc tế đến Thái Lan (29,99 triệu người), 31% khách du lịch đến Malaysia (25,7 triệu) và 52% lượng du khách đến với Singapore (15,23 triệu).

 

The GSO said that investment for tourism promotion in Vietnam remains modest, at about $2 million a year. The figure is equal to 2.9 per cent of Thailand’s spending on tourism promotion, 2.5 per cent of Singapore’s, and 1.9 per cent of Malaysia’s.

GSO cho biết đầu tư để thúc đẩy du lịch ở Việt Nam duy trì ở mức khiêm tốn khoảng 2 triệu đo la một năm. Con số này gần bằng 2,9 phần trăm chi phí bỏ ra để thúc đẩy du lịch của Thái Lan, 2,5 phần trăm của Singapore và 1,9 phần trăm của Malaysia. 

 

Tourism authorities in Thailand, Singapore and Malaysia often spent $100 million annually on national tourism promotions and all have representative offices in key markets.

Các cơ quan du lịch của Thái Lan, Singapore và Malaysia hằng năm thường chi 100 triệu đô vào việc thúc đẩy du lịch quốc gia và có các văn phòng đại diện ở những thị trường chủ chốt.

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan