Hotline: 0888.500.500 hoặc 0868.500.500

Các Cửa Hàng Ở Đà Nẵng Sẽ Không Nhận Tiền Nhân Dân Tệ Của Trung Quốc

22
08/2016

Người đăng: Hoa Đỗ
Danh mục: Tin tức song ngữ

Many restaurants and shops in Da Nang are hanging the sign “Don’t accept RMB as payment” as many Chinese tourists did not use VND but only the Chinese yuan.

Nhiều nhà hàng và cửa hàng ở Đà Nẵng đang treo biển hiệu "không chấp nhận thanh toán RMB " cũng như việc nhiều du khách Trung Quốc không sử dụng tiền Việt mà chỉ sử dụng nhân dân tệ.

 

Recently, traders in Da Nang were inconvenienced as many Chinese tourists paid for their goods and services by Chinese yuan.

Vừa mới đây, những chủ quán ở Đà Nẵng đã bị làm phiểu bởi nhiều du khách Trung Quốc đã thanh toán hàng hóa và dịch vụ mà họ sử dụng bằng tiền nhân dân tệ

 

“If we strongly refused to receive the yuan, then they paid us with VND,” said Ms. Lan, who owns a small stall at the Han Market.

Cô Lan chủ một gian hàng nhỏ ở chợ Hàn cho rằng “Nếu chúng ta từ chối thẳng thừng không nhận nhân dân tệ , thì họ phải thanh toán bằng tiền Việt”

 

On Phan Chu Trinh Street in Hai Chau District, musician Nguyen Duy Khoai also hung a small sign with the note “Danangese say no RMB” in Vietnamese, English and Chinese in front of his small tea shop, which is a destination of many foreign tourists.

Trên đường Phan Chu Trinh - phường Hải Châu, Nhạc sỹ Nguyễn Duy Khoái cũng đã treo một biển hiệu nhỏ ghi "Đà Nẵng nói không với nhân dân tệ" với tiếng Việt, tiếng anh và tiếng Trung ở trước quán trà nhỏ của anh ấy, Nó là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài.

“We welcome customers from many countries and we do not boycott any customer. However, customers have to pay by Vietnam dong, not Chinese yuan,” Khoai said.

Anh khoái cho hay “Chúng tôi chào đón tất cả các du khách từ nhiều quốc gia và chúng tôi không tẩy chay bất kỳ du khách nào. Tuy nhiên, khách hàng phải thanh toán bằng tiền việt không nhân dân tệ”

 

He said all customers paid him by Vietnam dong, except Chinese tourists. Khoai said they had VND in their pockets but they paid by yuan.

Anh ấy nói tất cả khách hàng đều tánh toán cho anh ấy bằng tiền Việt, ngoại trừ những vị khách trung quốc. Anh Khoái cho hay chúng tôi có VND trong túi của chúng tôi nhưng chúng tôi không thanh toán bằng nhân dân tệ.

 

Last weekend, a group of Chinese tourists went to the TV Club to drink beer and they paid by yuan. “When our staff explained that we did not accept payment in yuan, they hesitated to pay by VND, with a very nasty attitude,” said Mr. Thanh, an employee of TV Club.

Anh Thanh nhân viên câu lạch bộ TV cho hay. Vào cuối tuần trước, một nhóm các du khách Trung quốc tới câu lạc bộ TV để uống bia và họ thanh toán bằng tiền nhân dân tệ. “Khi nhân viện ở đây giải thích rằng chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng tiền nhân dân tệ, họ đã trần trừ thanh toán bằng tiền VND với thái độ khó chịu”

 

Some traders in Con Market in downtown Da Nang said previously they had admitted the yuan because they did not understand the law. However, as it took time to exchange the yuan to the Vietnam dong, traders now only receive local currency.

Một vài chủ quán chợ CON ở trung tâm thành phố Đà Nắng đã nói trước đây. Họ đã thanh toán bằng tiền nhân dân tệ bởi vì họ không hiểu luật. Tuy nhiên, nó mất thời gian để chuyển đổi từ tiền nhân dân tệ sang tiền việt,, bây giờ các chủ quán chỉ nhận tiền nội bộ.

 

An official of the Da Nang Department of Industry and Trade confirmed that under the Vietnam law, only the Vietnam dong is used in Vietnam. However, to sell their goods, some traders accepted foreign currencies.

Một nhận viên của cục Công nghiệp và Thương Nghiệp Đà Nẵng đã xác nhận rằng dười luật của Việt Nam, chỉ được sử VND trong Việt Nam. Tuy nhiên, để mua hàng hóa của họ một vài chủ quán đã chấp nhận ngoại tệ.

 

Mr. Vo Minh, Director of the State Bank of Vietnam, Da Nang Branch, the city does not have any bank branches allowed to exchange the yuan into the Vietnamese currency. Chinese visitors violated the Vietnam law when they used the yuan in Vietnam.

Ông Võ Minh, Giám đốc ngân hàng nhà nước VIệt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng không có bất kỳ một ngân hàng nào cho phép chuyển đổi tiền nhân dân tệ sang tiền Việt, du khách Trung Quốc đã làm trái với luật Việt Nam khi họ sử dụng tiền nhân dân tệ ở Việt Nam.

0 / 5 ( 0 bình chọn )

Địa chỉ: 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0888.500.500 & 0868.500.500

Email: sales@dichthuatabc.com

Website: www.dichthuatabc.com

Bài viết liên quan